Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Účast ve volbách je vaše největší zbraň

A picture
© shutterstock.com - LHF Graphics
Dosáhli jste už věku, kdy můžete volit? Co o volbách víte? Účast ve volbách je nejvlivnější formou účasti občanů demokratické země na dění ve společnosti. Jde o právo, kterého byste měli plně využívat.

V demokratických společnostech si občané mohou prostřednictvím voleb vybrat z několika kandidátů či politických stran ty, které by pak chtěli vidět v parlamentu či vládě dané země, ať již jde o úroveň místní či celostátní. Účastí ve volbách formálně vyjadřujete podporu určitému rozhodnutí, kandidátovi, skupině kandidátů či politické straně. Zpravidla máte právo hlasovat v obecních, regionálních, celostátních a evropských volbách, ale to závisí na volebním systému příslušné země.

Ve většině zemí mohou občané volit dovršením 18 let. Když však bylo volební právo poprvé zavedeno, smělo se volit až od 21 let. Evropské fórum mládeže spustilo celoevropskou kampaň, která si klade za cíl snížit věk, od kdy smí občan volit, na 16 let. Inspirovali se při tom Rakouskem, kde je možné volit právě již od 16 let.

 

Evropské volby

Voleb do Evropského parlamentu se v roce 2009 zúčastnilo jen 29 % mladých lidí ve věku 18–24 let, přičemž v souvisejícím průzkumu 50 % dotázaných odpovědělo, že o volbách neměli dostatek informací. V příštích volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat v červnu roku 2014, tak mladí lidé budou mít příležitost svou účast zvýšit. Příští rok si tak budete moci sami vybrat, kdo by podle vás měl jako poslanec Evropského parlamentu vaši zemi zastupovat.

Předtím, než se rozhodnete, komu svůj hlas dáte, byste se měli o kandidátech dostatečně informovat, např. si přečíst jejich volební program či o volbách diskutovat ve škole s učiteli nebo doma s rodiči. Někteří kandidáti mají svůj vlastní profil na Facebooku, kam jim můžete zasílat dotazy. Informace o příštích volbách do Evropského parlamentu získáte také v nejbližší informační kanceláři Evropského parlamentu.

Žijete-li v zahraničí, máte i nadále právo hlasovat ve vnitrostátních volbách vaší domovské země. U voleb do Evropského parlamentu si můžete vybrat, za kterou zemi budete volit. Na základě svých práv občana EU se můžete rovněž zúčastnit místních voleb v zemi, kde pobýváte, dokonce i jako kandidát.

 

Až budete mít příště pocit, že ve společnosti není něco v úplném pořádku, zamyslete se nad tím, zda by nestálo za to jít volit!

Zveřejněno: pá, 26/04/2013 - 15:23


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz