Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Hääletamine on kõige võimsam relv

A picture
© shutterstock.com - LHF Graphics
Kas oled juba piisavalt vana, et käia valimas? Mida tead sa valimistest? Hääletamine on demokraatlikes ühiskondades kodanike kõige võimsam osalemise vahend ning õigus, mida tuleks täiel määral ära kasutada.

Demokraatlikes ühiskondades valitakse valitsus valimistel, kus kodanikud saavad valida mitme kandidaadi või poliitilise erakonna vahel. Hääl on ametlik toetuse väljendus otsusele, kandidaadile, kandidaatide kogumile või erakonnale. Sõltuvalt riigist on tavaliselt võimalik hääletada omavalitsuse, haldusüksuse, riigi ja Euroopa tasandil.

Enamikus riikides saab hääletada alates 18. eluaastast, kuid alguses, kui hääleõigus üldse sisse seati, oli vanusepiiriks 21. Nüüd on Euroopa Noortefoorum algatanud üleeuroopalise kampaania, et langetada valimisiga 16 aasta peale, järgides Austria näidet, kus juba saab 16aastaselt valimas käia.

 

Euroopa tasandi valimised

2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel andis oma hääle vaid 29% noortest (18–24aastased) ning 50% neist ütles, et nad ei olnud saanud valimiste kohta piisavalt teavet. Noortel on võimalik neid näitajaid järgmistel Euroopa valimistel parandada. 2014. aasta juunis saab valida oma riigi esindajad Euroopa Parlamenti.

Valimistega seotud küsimuste kohta teabe saamiseks tasub lugeda kandidaatide programme ning rääkida oma vanemate või õpetajatega. Mõnel kandidaadil on olemas isegi oma Facebooki lehekülg, kus saab esitada küsimusi. Järgmistel Euroopa valimistel võid võtta ühendust lähima Euroopa Parlamendi infobürooga.

Kui elad välismaal, saad ikkagi osaleda oma riigi kohalikel valimistel, ning Euroopa Parlamendi valimiste korral saad valida, millises riigis hääletada. ELi valimisõigused võimaldavad sul hääletada ja kandideerida elukohariigi omavalitsuse valimistel.

 

Järgmine kord, kui kurdad või tunned, et midagi on ühiskonnas viltu, osale parem valimistel.