Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Hvor kan du uttale deg?

A picture
© fotolia.com - lznogood
Det finnes ulike måter å formidle ideene dine på, for eksempel ved å stemme eller ved å bruke Strukturert dialog. Men hvis det ikke er valgtider, eller hvis saken du vil ta opp, ikke er direkte relatert til politikk, finnes det andre måter å bli hørt på.

Det kan gjelde alt fra politiske saker, ungdomsrelaterte temaer, samfunnet og helse til menneskerettigheter. Og du kan ta det opp der og da, uten å forlate rommet. Bare ta en titt på alle stedene du kan ytre meningene dine.

 

Med Din stemme i Europa kan du delta i EU-kommisjonens beslutningsprosesser ved å komme med innspill til konsultasjoner, diskusjoner og andre kanaler. Kommisjonen ønsker å lytte til dine ideer, ta kritikken din til etterretning og lære av dine erfaringer.

 

Formålet med Borgernes Agora er å være en kobling mellom deg og Europaparlamentet. Den gir deg mulighet til å delta i diskusjoner relatert til EU-parlamentets lovgivende agenda. Borgernes Agora kan komme med forslag til konkrete politiske vedtak basert på erfaringer i hverdagen.

 

UNESCOs ungdomskonferanse samler ungdomsdelegater fra hele verden for å utveksle meninger, dele erfaringer, reflektere over og finne frem til saker og problemer som er felles for flere land.

 

UNICEF Voices of Youth er et nettsted der unge kan lære mer om saker som påvirker deres verden. På denne plattformen kan unge fra hele verden si hva de mener, og utforske, diskutere og iverksette handling for å bekjempe globale problemer.

 

Global Voices på Internett fungerer som et internasjonalt, flerspråklig fellesskap av blogger, bilder og podcaster fra mer enn 130 land, og hjelper mennesker i hele verden med å få tilgang til og publisere informasjon fra nærmiljøet sitt. Du kan delta ved å sende inn ideer eller bli forfatter.

Publisert: Fre, 26/04/2013 - 12:45


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!