Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Strukturerad dialog – gör dig hörd

A picture
© fotolia.com - Aaron Amat
Den strukturerade dialogen är ett forum där unga människor och politiker kan diskutera vissa ämnen. Dialogen ska se till att de ungas synpunkter beaktas när EU utformar sin ungdomspolitik.

Första steget

Du kan delta i den strukturerade dialogen i något av de 27 EU-länderna genom att kontakta din nationella arbetsgrupp.

 

De nationella arbetsgrupperna håller samråd med ungdomsorganisationer och beslutsfattare i sina länder. Den strukturerade dialogen riktar sig till alla unga människor, även till dem som har sämre förutsättningar eller som inte är formellt organiserade.

 

Vad händer sedan?

Resultaten från samtliga nationella samråd samlas i bakgrundsdokument inför EU:s ungdomskonferenser, där beslutsfattare och ungdomsorganisationernas företrädare träffas för att samarbeta och lägga fram gemensamma rekommendationer för EU. Ungdomskonferenserna hålls två gånger om året och anordnas av det land som för tillfället är EU:s ordförandeland.

I idealfallet ställer sig ordförandelandet bakom ungdomskonferensens rekommendationer och presenterar dem för EU:s ministerråd. Rådet kan sedan i sin tur anta en resolution eller slutsats.

 

Vad har man uppnått hittills?

Den andra dialogcykeln avslutades i november 2012. Ämnet var ungdomars delaktighet i det demokratiska livet. Cykeln var uppdelad i tre faser med var sitt delämne inspirerat av respektive ordförandelands nationella prioriteringar: Ung i världen (Polen), kreativitet och innovation (Danmark) och social integration (Cypern).

 

Den strukturerade dialogen i korthet

Publicerad: Fre, 26/04/2013 - 12:29


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!