Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Strukturert dialog – din stemme kan bli hørt

A picture
© fotolia.com - Aaron Amat
Strukturert dialog er en diskusjon mellom ungdommer og beslutningstakere om bestemte temaer, som sørger for at meningene til ungdommer tas med i betraktningen når EUs ungdomspolitikk skal utformes.

Slik kommer du i gang

Du kan delta i Strukturert dialog-prosessen i et hvilket som helst av de 27 EU-landene ved å kontakte den nasjonale arbeidsgruppen.

 

De nasjonale arbeidsgruppene gjennomfører konsultasjoner med ungdommer, ungdomsorganisasjoner og beslutningstakere i det gjeldende landet. Strukturert dialog har som mål å henvende seg til alle ungdommer, inkludert ungdommer som ikke har så mange muligheter, eller ikke er formelt organisert.

 

Hva er resultatet?

Resultatet av alle konsultasjoner på nasjonalt nivå kompileres til bakgrunnsdokumenter som behandles på EU-konferansene for ungdom. Her samarbeider ungdomsrepresentanter og beslutningstakere om å komme frem til et felles budskap som kan presenteres for EU. EU-konferansene for ungdom arrangeres to ganger i året i landet som har presidentskapet i EU.

Det ideelle resultatet er at landet som har presidentskapet, fremmer anbefalingene fra EUs ungdomskonferanse og presenterer dem for EU-rådet. Deretter kan det hende at EU-rådet vedtar en resolusjon eller kommer til en konklusjon.

 

Hva har skjedd så langt?

Den andre syklusen i den strukturerte dialogen ble sluttført i november 2012. Denne syklusen var bygget rundt teamet om unges deltakelse i det demokratiske livet og ble delt inn i tre underemner som ble koblet til de nasjonale prioriteringene til landene med EU-presidentskapet: Ungdom og verden (Polen), Kreativitet og innovasjon (Danmark) og Sosial inkludering (Kypros).

 

"Enkel fremstilling av Strukturert dialog"

Publisert: Fre, 26/04/2013 - 12:24


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!