Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Strukturiran dialog: tvoje mnenje šteje

A picture
© fotolia.com - Aaron Amat
Strukturiran dialog je razprava med mladimi in oblikovalci politike o določenih temah. Mnenje mladih se upošteva pri oblikovanju mladinske politike EU.

Kje začeti

V strukturiranem dialogu lahko sodeluješ v vseh 27 državah EU, tako da se neposredno obrneš na nacionalno delovno skupino.

 

Nacionalne delovne skupine opravljajo posvetovanje v svoji državi z mladimi, mladinskimi organizacijami in oblikovalci politike. Strukturiran dialog je namenjen vsem mladim, tudi tistim, ki imajo manj možnosti in niso formalno organizirani.

 

Kakšen je rezultat

Rezultati nacionalnih posvetovanj so zbrani v dokumentih za mladinske konference EU, na katerih imajo predstavniki mladih in oblikovalci politik priložnost za sodelovanje in pripravo skupnega sporočila za EU. Mladinske konference EU potekajo dvakrat na leto v državi, ki predseduje EU.

Idealen razplet je, kadar predsedujoča država podpre priporočila mladinske konference in jih predloži Svetu Evropske unije. Svet lahko nato sprejme resolucijo ali sklepe.

 

Dosedanji potek

Drugi cikel strukturiranega dialoga se  je končal novembra 2012. Ta cikel je zajel temo sodelovanja mladih v demokratičnem življenju in je bil razdeljen na tri podteme, povezane z nacionalnimi prednostnimi nalogami predsedujočih držav EU: mladi in svet (Poljska), ustvarjalnost in inovativnost (Danska) in socialna vključenost (Ciper).

 

Na kratko o strukturiranem dialogu