Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Štruktúrovaný dialóg – váš hlas môže byť vypočutý

A picture
© fotolia.com - Aaron Amat
Štruktúrovaný dialóg znamená diskusiu medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík o určitých témach, ktorá má zabezpečiť, aby sa názory mladých zohľadnili pri určovaní politík EÚ zameraných na mládež.

Kde začať

Spojte sa priamo s vašou národnou pracovnou skupinou a môžete sa tak zúčastniť štruktúrovaného dialógu v ktoromkoľvek z 27 členských štátov.

 

Národné pracovné skupiny uskutočňujú vo svojich krajinách konzultácie s mladými ľuďmi, mládežníckymi organizáciami a tvorcami politík. Cieľom týchto dialógov je osloviť mladých ľudí vrátane tých, ktorí nemajú toľko príležitostí alebo nie sú formálne organizovaní.

 

Čo je výsledkom?

Výsledky všetkých národných konzultácií sa zhromažďujú a slúžia ako podklady pre mládežnícke konferencie EÚ, na ktorých zástupcovia mládeže a tvorcovia politík majú možnosť spolupracovať a predložiť EÚ ich spoločné stanovisko. Mládežnícke konferencie EÚ sa konajú dvakrát ročne a organizuje ich krajina, ktorá práve predsedá Rade EÚ.

Ideálny je stav, keď predsedajúca krajina podporí odporúčania mládežníckej konferencie EÚ a predstaví ich Rade EÚ. Rada potom môže prijať uznesenie alebo závery.

 

Čo sa udialo doteraz?

Druhý cyklus štruktúrovaného dialógu sa zavŕšil v novembri 2012. Základom tohto cyklu bola téma účasti mladých na demokratickom živote a delil sa na 3 podtémy, ktoré súviseli s národnými prioritami predsedajúcich krajín EÚ: Mládež a svet (Poľsko); Kreativita a inovácia (Dánsko); a Sociálna inklúzia (Cyprus).

 

Štruktúrovaný dialóg v skratke

Dátum uverejnenia: pia., 26/04/2013 - 12:18


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!