Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Rakenteellinen vuoropuhelu – sinun mielipiteesi on tärkeä

A picture
© fotolia.com - Aaron Amat
Rakenteellinen vuoropuhelu tarkoittaa nuorten ja päättäjien välistä keskustelua jostakin tietystä aiheesta. Sen avulla halutaan ottaa nuoret huomioon EU:n nuorisopolitiikasta päätettäessä.

Miten päästä mukaan

Rakenteellisia vuoropuheluita järjestetään kaikissa 27 EU-maassa. Mukaan voi päästä ottamalla yhteyttä oman maan kansalliseen työryhmään.

 

Kansalliset työryhmät järjestävät omassa maassaan kuulemisia, joihin osallistuu nuoria, nuorisojärjestöjä ja päätöksentekijöitä. Rakenteelliseen vuoropuheluun voivat osallistua kaikki nuoret – myös ne, jotka eivät ole mukana järjestötoiminnassa tai joilla on muuten vähemmän mahdollisuuksia toimia, osallistua ja vaikuttaa.

 

Vuoropuhelun tulosten hyödyntäminen

Kaikkien kansallisten kuulemisten tulokset kootaan yhteen ja niitä hyödynnetään EU:n nuorten konferensseissa, joissa nuorten edustajat ja päätöksentekijät laativat yhteisen viestin EU:lle. EU:n nuorten konferenssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Konferenssia isännöi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana kulloinkin toimiva maa.

Ihanteellisessa tapauksessa puheenjohtajamaa vie nuorten konferenssin esittämiä suosituksia eteenpäin ja esittelee Euroopan unionin neuvostolle. Neuvosto voi sitten antaa aiheesta päätöslauselman tai päätelmät.

 

Tähänastiset saavutukset

Rakenteellisen vuoropuhelun toinen vaihe saatiin päätökseen marraskuussa 2012. Teemana oli nuorten osallistuminen demokraattiseen yhteiskuntaelämään. Teemaa lähestyttiin kolmesta eri näkökulmasta, jotka kuvastivat jakson aikana puheenjohtajamaina toimineiden maiden painopistealueita: nuoriso ja maailma (Puola),  luovuus ja innovointi (Tanska) ja sosiaalinen osallisuus (Kypros).

 

Rakenteellinen vuoropuhelu pähkinänkuoressa

Julkaistu: Pe, 26/04/2013 - 12:13


Tweet Button: 

Linkit


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä