Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Strukturovaný dialog – nasloucháme vám

A picture
© fotolia.com - Aaron Amat
Strukturovaný dialog vedou o různých tématech s mladými lidmi političtí činitelé, aby mohli jejich stanoviska vzít v úvahu při tvorbě politik EU zaměřených právě na oblast mládeže.

Čím začít

Do strukturovaného dialogu se můžete zapojit ve všech 27 zemích EU, a to tak, že se obrátíte přímo na vnitrostátní pracovní skupinu.

 

Vnitrostátní pracovní skupiny vedou v jednotlivých zemích konzultace s mladými lidmi, mládežnickými organizacemi a tvůrci politik. Strukturovaný dialog se zaměřuje na všechny mladé lidi, včetně těch, kteří mají jinak méně příležitostí, nebo nejsou formálně organizovaní.

 

Co je výsledkem dialogu?

Výsledky všech vnitrostátních konzultací jsou shrnuty v podkladovém dokumentu, z něhož vychází  konference EU pro mládež, kde společně jednají zástupci mládeže a tvůrci politik a poté předkládají společnou zprávu. Konference EU pro mládež se konají dvakrát ročně a pořádá je země, která právě zastává předsednictví v Radě EU.

Výsledkem je v ideálním případě to, že předsedající země doporučení konference podpoří a předloží jej Radě Evropské unie. Rada ho pak může přijmout v rámci svých usnesení či závěrů.

 

Čeho se zatím podařilo dosáhnout?

V listopadu 2012 byl dokončen druhý cyklus strukturovaného dialogu. Tento cyklus se zaměřil na téma zapojení mladých lidí do demokratického chodu společnosti a byl rozdělen do tří dílčích oblastí spojených úzce s národními prioritami předsedajících zemí: Mládež a svět (Polsko), Tvořivost a inovace (Dánsko) a Sociální začleňování (Kypr).

 

„Strukturovaný dialog  – stručně a jasně“

Zveřejněno: pá, 26/04/2013 - 12:13


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz