Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Strukturirani dijalog – neka se čuje tvoj glas

A picture
© fotolia.com - Aaron Amat
Strukturirani dijalog rasprava je između mladih i donositelja politika o određenim temama kako bi se osiguralo da se kod oblikovanja politika EU-a za mlade uzme u obzir mišljenje mladih ljudi.

Kako početi?

U procesu Strukturiranog dijaloga u bilo kojoj od 27 država članica EU-a možeš sudjelovati tako da se izravno obratiš svojoj Nacionalnoj radnoj skupini.

 

Nacionalne radne skupine organiziraju u svojoj zemlji savjetovanja s mladima , organizacijama mladih i donositeljima politika. Cilj je Strukturiranog dijaloga obratiti se svim mladima , uključujući one koji imaju manje prilika ili nisu formalno organizirani.

 

Što je rezultat?

Rezultati svih nacionalnih savjetovanja sadržani su u osnovnim dokumentima za Konferencije EU-a za mlade na kojima predstavnici mladih i donositelji politika imaju priliku zajedno raditi i predati zajedničku poruku EU-u. Konferencije EU-a za mlade održavaju se dva puta godišnje u državi članici koja predsjeda EU-om.

Idealni rezultat je da država koja predsjeda promiče preporuke Konferencije EU-a za mlade i dostavi ih Vijeću Europske unije. Vijeće zatim može donijeti rezoluciju ili zaključke.

 

Što se do sada dogodilo?

Drugi ciklus Strukturiranog dijaloga zaključen je u studenome 2011. Taj je ciklus izgrađen oko teme sudjelovanja mladih u demokratskom životu i podijeljen je na 3 podteme povezane s nacionalnim prioritetima država koje predsjedaju EU-om: Mladi i svijet (Poljska), Kreativnost i inovacije (Danska) i Društvena uključenost (Cipar). 
 

“Objašnjenje strukturiranog dijaloga”

Objavljeno: čet, 13/02/2014 - 16:43


Tweet Button: 

Druge korisne poveznice


Info for young people in the western balkans

Potrebna vam je stručna pomoć ili savjet?

Pitajte nas!