Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

En FN-frivillig forteller sin historie

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Marie Dibangue (fra Kamerun) jobbet på UNV-programmet for bekjempelse av vold i nærmiljøet på Haiti. Hun jobbet som programfunksjonær i prosjektenheten ved MINUSTAH-seksjonen for bekjempelse av vold i nærmiljøet (MINUSTAH Community Violence Reduction Section).

Jeg har jobbet som funksjonær i prosjektenheten ved MINUSTAH-seksjonen siden mai 2012. Mine rolle er å identifisere, velge ut og utvikle potensielle prosjekter som har som mål å redusere vold i lokalsamfunnet.

Noe av det mest spennende ved å være FN-frivillig er å få sjansen til å jobbe med mange ulike aktiviteter for å hjelpe det haitiske folket på en rekke ulike måter. Ved å være kontaktpunkt for ti ulike CVR-tilstelninger som ble arrangert for å markere Den internasjonale fredsdagen 21. september, fikk jeg en slik mulighet.

 

Den internasjonale fredsdagen 2012

Min rolle, som startet to måneder i forkant av denne dagen, var å koordinere med andre MINUSTAH-seksjoner og militære grupper i tillegg til de haitiske partnerne som arrangerte tilstelninger på denne dagen. En prioritert oppgave var å samarbeide med organisasjoner i nærmiljøet for å utvikle aktiviteter med henblikk på å fremme en fredsdialog i lokalsamfunnet. Vi jobbet også nært med haitiske myndigheter for å koordinere aktiviteter. Jeg deltok på mange møter med MJSAC-departementet (departement for ungdom, sport og samfunnsengasjement) for å inkorporere ungdomsrelaterte arrangementer i så stor grad som mulig på denne dagen. Jeg hadde også møter med det hatitiske fotballforbundet (FFH) for å planlegge en fotballkamp mellom MINUSTAH-grupper, den nasjonale politistyrken på Haiti og to lokale fotballag.

Etter en del planleggingsarbeid kunne jeg med stor glede konstatere at Den internasjonale fredsdagen ble en suksess. Noen av de mest populære innslagene var finalene som ble spilt etter det ukelange mesterskapet "Kamp for fred og sikkerhet" for fotball- og basketballag bestående av unge spillere fra ulike nabolag i Cité Soleil, som er et av de mest sårbare områdene i Port-au-Prince. I samme område slo deltakere fra et CVR-prosjekt for yrkesopplæring seg sammen med lokale barn for å plante tre 21. september.

På andre siden av byen samarbeidet andre partnere med CVR for å arrangere formelle debatter og uformelle fora i nærmiljøet og organisere arbeidsgrupper for å sette i gang diskusjoner om vold i nærmiljøet og hvordan folk kan samarbeide for å skape fred. Mange av arrangementene omfattet kulturelle innslag som formidlet fredsbudskapet gjennom musikk, dans, utstillinger og teater. Det ble også arrangert en festdag 22. september på Champ de Mars, som er et av det største torgene i hovedstaden.

I Haitis nordlige departement ble det innledet samarbeid med en lokal kvinnegruppe for å arrangere en fredsmarsj og sette i gang en stor offentlig debatt med temaet "Vold hindrer utvikling" på et av bytorgene.

Det var en fantastisk opplevelse å arrangere og feire Den internasjonale fredsdagen sammen med haitiske og internasjonale partnere, og jeg ser frem til å jobbe på lignende arrangementer i fremtiden.

 

Marie er en av FNs talspersoner for frivillighetsarbeid.

Publisert Tir, 16/04/2013 - 10:25
Sist oppdatert Fre, 14/02/2014 - 11:49Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!