Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Dobrovoľníčka OSN ponúka svoj príbeh

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Marie Dibangue (z Kamerunu) pracovala v rámci komunity dobrovoľníkov OSN ako pracovníčka v oblasti redukcie násilia na Haiti. Marie pôsobila na pozícii programového pracovníka v projektovom tíme oddielu MINUSTAH na zníženie násilia v spoločenstve.

Pracovala som v oddiele MINUSTAH na zníženie násilia v spoločenstve od mája 2012 ako programová pracovníčka v projektovom tíme. Mojou úlohou bolo identifikovať, vybrať a rozvíjať projekty zamerané na zníženie možného násilia v rámci komunít.

Jednou z najvzrušujúcejších skúseností na pozícií dobrovoľníčky OSN bola možnosť pracovať na rôznych činnostiach, ktorých cieľom je pomôcť haitským obyvateľom rôznymi spôsobmi. Možnosť byť koordinátorkou pre desať samostatných podujatí zameraných na zníženie násilia pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru dňa 21. septembra mi dalo presne takúto možnosť.

 

Medzinárodný deň mieru 2012

Moja úloha, ktorá začala dva mesiace pred podujatím, bola koordinovať nielen ostatné oddiely MINUSTAH a vojenské zložky, ale aj haitských partnerov, ktorí v ten deň organizovali podujatia. Jednou z priorít bolo spolupracovať s miestnymi organizáciami občianskej spoločnosti na spoločnom rozvoji činností, ktoré by presadzovali dialóg v spoločenstve o spôsoboch na podporu mieru. Okrem toho sme úzko spolupracovali s haitskými orgánmi na koordinácii činností. Zúčastnila som sa na mnohých stretnutiach s ministerstvom pre mládež, šport a občiansku činnosť, aby sme do podujatia zapojili čo najviac mladých ľudí, a s haitskou futbalovou federáciou (FFH) s cieľom naplánovať futbalový zápas medzi zložkami MINUSTAHu, haitskou národnou políciou a dvomi miestnymi tímami.

Po náročnom plánovaní s každým partnerom som sa nesmierne tešila z úspechu Medzinárodného dňa mieru. Jedným z najpopulárnejších podujatí bolo finále týždňových majstrovstiev s názvom „Zápas za mier a bezpečnosť“ medzi futbalovými a basketbalovými tímami mladých ľudí z rôznych častí štvrte Cité Soleil, jednou z najzraniteľnejších oblastí v Port-au-Prince. V tej istej oblasti zorganizovali 21. septembra účastníci vzdelávacieho programu zameraného na zníženie násilia v spoločenstve spoločne s miestnymi deťmi výsadbu stromov.

Na druhej strane mesta iní partneri spoločne s programom na zníženie násilia hostili neformálne fóra a formálne diskusie a semináre v rámci spoločenstva s cieľom podnietiť diskusiu o násilí v spoločenstve a o tom, ako spolupracovať na budovaní mieru. Mnohé podujatia mali kultúrny podtón, aby zdôraznili podporu mieru prostredníctvom hudby, tanca, umeleckých výstav a divadla, ktoré sa konali aj v deň osláv 22. septembra na Champ de Mars – na jednom z hlavných verejných priestranstiev hlavného mesta.

V severnej časti Haiti program na zníženie násilia koordinoval s miestnou skupinou žien pochod mieru a rozsiahlu verejnú diskusiu na námestí, ktorá bola venovaná téme „násilie je prekážkou rozvoja“.

Celkovo bolo pre mňa významným prínosom, že som mohla s haitskými a medzinárodnými partnermi sláviť Medzinárodný deň mieru a teším sa na prácu na podobných podujatiach v budúcnosti.

 

Spoveď Marie je jedným z príbehov dobrovoľníkov OSN.

Dátum uverejnenia ut., 16/04/2013 - 10:19
Posledná aktualizácia pia., 14/02/2014 - 11:49Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!