Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

ANO brīvprātīgā dalās pieredzē

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Marija Diganga (no Kamerūnas) strādāja Haiti kā Apvienoto Nāciju Organizāciju brīvprātīgā sabiedrības vardarbības mazināšanas darbiniece. Marija vadīja programmas ANO miera uzturēšanas operācijas Haiti (MINUSTAH) sabiedrības vardarbības mazināšanas projekta nodaļā (CVR).

Kopš 2012. gada maija strādāju MINUSTAH sabiedrības vardarbības mazināšanas nodaļā par projekta vadītāju. Mans uzdevums ir apzināt, atlasīt un attīstīt potenciālos projektus, kuru mērķis ir samazināt vardarbību sabiedrībā.

Viens no kolosālākajiem ieguvumiem, esot ANO brīvprātīgajam, ir iespēja darīt visādus darbus, lai visdažādākajos veidos palīdzētu Haiti iedzīvotājiem. Tieši tāda iespēja man radās, kad biju centrālais darbinieks desmit atsevišķiem CVR pasākumiem par godu Starptautiskajai miera dienai 21. septembrī.

 

Starptautiskā miera diena (2012)

Mans uzdevums bija saskaņot darbu ne tikai ar citām MINUSTAH nodaļām un militārajiem pārstāvjiem, bet arī ar tiem Haiti partneriem, kuriem tajā dienā bija jāuzstājas. Sagatavošanas darbi man bija jāsāk jau divus mēnešus iepriekš. Viena prioritāte bija kopā ar vietējām organizācijām attīstīt aktivitātes, kas sabiedrībā sekmētu dialogu par miera veicināšanas veidiem. Turklāt aktivitāšu koordinēšanā mēs intensīvi sadarbojāmies ar Haiti valdību. Es piedalījos daudzās sanāksmēs ar Jaunatnes, sporta un pilsoniskās darbības ministriju, lai dienas pasākumos pēc iespējas vairāk iesaistītu jaunatni, un ar Haiti Futbola Federāciju, lai plānotu futbola spēles starp MINUSTAH grupām, Haiti Valsts policiju un divām vietējām komandām.

Pēc lielas plānošanas kopā ar katru partneri es biju priecīga par Starptautiskās miera dienas panākumiem. Viens no populārākajiem pasākumiem bija čempionāta “Spēle mieram un drošībai” fināls. Čempionāts ilga veselu nedēļu, un tajā spēkiem mērojās jauniešu futbola un basketbola komandas no dažādiem apvidiem. Čempionāts notika “Cité Soleil”, kas ir viena no nedrošākajām zonām galvaspilsētā Portoprensā. Turpat 21. septembrī CVR arodizglītības projekta izmantotāji kopīgiem spēkiem ar vietējiem bērniem stādīja kokus.

Visā pilsētā citi partneri sadarbojās ar CVR, lai noturētu neformālus sabiedrības forumus un oficiālas diskusijas un darbseminārus, kuru mērķis ir stimulēt diskusiju par vardarbību sabiedrībā un par to, kā kopā veicinātu mieru. Daudzos pasākumos bija pa druskai kultūras, lai sekmētu mieru ar mūziku, deju, mākslinieku izstādēm un teātri, ieskaitot veselu svinību dienu 22. septembrī Marsa laukumā (Champ de Mars), kas ir viens no nozīmīgākajiem galvaspilsētas publiskajiem laukumiem.

Haiti Ziemeļu departamenta CVR arī sadarbojās ar vietējo sieviešu grupu, lai pilsētas laukumā sarīkotu miera gājienu un plašu sabiedrisku diskusiju par tematu “Vardarbība kavē attīstību”.

Kopumā es guvu lielisku pieredzi, strādājot ar Haiti un starptautiskajiem partneriem, lai varētu svinēt Starptautisko miera dienu, un es ceru, ka nākotnē man būs iespēja organizēt līdzīgus pasākumus.

 

Marijas atsauksme ir iekļauta ANO tīmekļa vietnes sadaļā “Volunteer Voices”.

publicēts: O., 16/04/2013 - 10:19


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!