Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Wolontariat Europejski: czym właściwie jest?

A picture
© shutterstock.com - DeiMosz
Masz 17-30 lat i chciałbyś wyjechać na 2-12 miesięcy za granicę jako uczestnik Wolontariatu Europejskiego (EVS – ang. European Voluntary Service)?

Na czym to polega?

Projekt EVS opiera się na partnerstwie co najmniej dwóch wspierających go organizacji. Organizacje te odpowiadają za rekrutację wolontariuszy do udziału w projekcie.
 

Wolontariusze uczestniczą w EVS za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają, i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i opiekuje się nimi podczas ich pobytu za granicą.
 

Projekty trwają od 2 do 12 miesięcy. Jako wolontariusz możesz pracować w różnych dziedzinach, takich jak: sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, dziedzictwo kulturowe, sztuki piękne, dobrostan zwierząt, ochrona środowiska oraz współpraca rozwojowa. Na koniec pracy w ramach EVS otrzymasz Youthpass – zaświadczenie o Twoim uczestnictwie w danym projekcie i jego opis.
 

Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe. Jedyny wkład finansowy, jaki być może musisz wnieść, to niewielka część. Twoich kosztów podróży.

 

Jak możesz się zgłosić?

Jeśli masz od 17 do 30 lat, masz do wyboru dwie możliwości:

1. skontaktować się z organizacją rekrutującą wolontariuszy do udziału w projekcie dofinansowywanym ALBO

2. skontaktować się z odpowiednią organizacją, aby przekonać ją do rozpoczęcia projektu.

Organizację wyszukasz w bazie danych organizacji akredytowanych.
 

Spis tzw. krajów uprawnionych dostępny jest w przewodniku po programach.

Opublikowane pon., 15/04/2013 - 16:51
Ostatnia aktualizacja pon., 13/01/2020 - 21:19


Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie