Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: περί τίνος πρόκειται;

A picture
© shutterstock.com - DeiMosz
Είστε μεταξύ 17 και 30 ετών και θέλετε να περάσετε 2-12 μήνες στο εξωτερικό ως εθελοντής;

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Τα σχέδια EΕΥ (Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας) είναι συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανώσεων υλοποίησης. Οι οργανώσεις αυτές είναι υπεύθυνες για την πρόσληψη εθελοντών στο πλαίσιο αυτό.
 

Οι εθελοντές συμμετέχουν στα συγκεκριμένα σχέδια μέσω μιας οργάνωσης αποστολής που βρίσκεται στη χώρα τους και ενός οργανισμού υποδοχής που τους παραλαμβάνει και τους προσφέρει στέγη στον τόπο υπηρεσίας τους.
 

Τα σχέδια διαρκούν από 2 έως 12 μήνες, και ως εθελοντής μπορείτε να εργαστείτε σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως ο πολιτισμός, η νεολαία, ο αθλητισμός, τα παιδιά, η πολιτιστική κληρονομιά, οι τέχνες, η καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον και η συνεργασία για την ανάπτυξη. Στο τέλος της εθελοντικής σας υπηρεσίας θα λάβετε πιστοποιητικό - το Youthpass - που βεβαιώνει τη συμμετοχή σας και περιγράφει τη συνεισφορά σας.
 

Έχετε δικαίωμα σε δωρεάν στέγη, τροφή, ασφάλιση και χρήματα για τα καθημερινά σας έξοδα. Το μόνο που μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε είναι ένα μικρό μέρος των εξόδων ταξιδίου σας.
 

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Εάν είστε μεταξύ 17 και 30 ετών, έχετε δύο επιλογές:

1. Μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με την οργάνωση που προσλαμβάνει εθελοντές για ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ΕΙΤΕ

2. Να επικοινωνήστε με μια οργάνωση για να προτείνετε ένα νέο σχέδιο.

Για να επικοινωνήσετε με μια οργάνωση, συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων των διαπιστευμένων οργανώσεων.
 

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών στον Οδηγό του προγράμματος.

Δημοσιεύθηκε Δευ, 15/04/2013 - 16:47
Τελευταία ενημέρωση Δευ, 13/01/2020 - 21:19


Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!