Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Európska dobrovoľnícka služba: čo je to?

A picture
© shutterstock.com - DeiMosz
Máte 17 až 30 rokov? Ste ochotní stráviť 2 až 12 mesiacov ako dobrovoľník Európskej dobrovoľníckej služby (EVS – European Voluntary Service) v zahraničí?

Ako to funguje?

Projekt EVS je partnerstvo medzi dvoma alebo viacerými usporiadateľskými organizáciami. Títo usporiadatelia zodpovedajú za nábor dobrovoľníkov pre svoj projekt.

 

Dobrovoľníci sa zúčastňujú na EVS prostredníctvom vysielajúcej organizácie v krajine, v ktorej žijú, a hostiteľskej organizácie, ktorá ich prijíma a hostí počas ich služby.

 

Projekty trvajú 2 až 12 mesiacov a ako dobrovoľník môžete pracovať v mnohých oblastiach, ako je napríklad kultúra, mládež, šport, deti, kultúrne dedičstvo, umenie, dobré životné podmienky zvierat, životné prostredie a rozvojová spolupráca. Na konci obdobia EVS dostanete potvrdenie o svojej účasti s opisom vášho projektu – Youthpass.

 

Bezplatne vám poskytnú ubytovanie, stravu, poistenie a vreckové. Jediná vec, ktorú prípadne budete musieť zaplatiť, je malá časť vašich cestovných nákladov.

 

Ako sa môžete prihlásiť?

Ak máte 17 až 30 rokov, máte dve možnosti:

1. kontaktujte organizáciu, ktorá naberá dobrovoľníkov pre určený projekt, alebo

2. kontaktujte organizáciu s cieľom prediskutovať začatie projektu.

Ak chcete kontaktovať organizáciu, pozrite si databázu akreditovaných organizácií.
 

V programovej príručke si pozrite zoznam oprávnených krajín.

Dátum uverejnenia: pon., 15/04/2013 - 16:44


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!