Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Europos savanorių tarnyba. Kas tai?

A picture
© shutterstock.com - DeiMosz
Jums 17–30 metų ir norėtumėte 2–12 mėnesių praleisti užsienyje kaip Europos savanorių tarnybos savanoris?

Kaip EST veikia?

Europos savanorių tarnybos (EST) projektas yra ne mažiau kaip dviejų jame dalyvaujančių organizacijų partnerystė. Šios organizacijos atsakingos už savanorių įdarbinimą savo projekte.
 

Savanorius dalyvauti Europos savanorių tarnybos projekte siunčia šalyje, kurioje jie gyvena, esanti organizacija (siunčiančioji organizacija), o juos priima ir jų tarnybos metu jais rūpinasi priimančioji organizacija.
 

Projektų trukmė – 2–12 mėnesių, o dirbti galite įvairų darbą, pavyzdžiui, su vaikais ar kultūros, jaunimo, sporto, kultūros paveldo, meno, gyvūnų gerovės, aplinkos ir vystomojo bendradarbiavimo srityse. Pasibaigus jūsų Europos savanorių tarnybos projekto laikotarpiui gausite Jaunimo pasą – pažymėjimą, kuriuo patvirtinamas jūsų dalyvavimas ir kuriame aprašomas jūsų projektas.
 

Gausite nemokamą būstą, maisto, kišenpinigių ir būsite apdrausti. Jums tegali reikėti sumokėti nedidelę dalį savo kelionės išlaidų.

 

Kaip galite teikti paraišką?

Jei jums 17–30 metų, turite dvi galimybes:

1. kreiptis į organizaciją, kuri įdarbina savanorius tam tikram projektui, arba

2. kreiptis į organizaciją, kad jai pasiūlytumėte naują projektą.

Jei norite kreiptis į organizaciją, naudokitės akredituotųjų organizacijų duomenų baze.
 

Reikalavimus atitinkančių šalių sąrašą rasite programos vadove.