Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Wolontariat w Europie

A picture
Wolontariat odgrywa ważną rolę w Europie, lecz sytuacja różni się w zależności od kraju. Rozejrzyj się po europejskiej scenie wolontariatu: jakie działania są prowadzone, ilu ludzi się angażuje i ile mają lat?

Definicja wolontariatu

Zgodnie z Europejskim Forum Młodzieży mianem wolontariatu można określić tylko taką działalność, która:

  • jest podejmowana dobrowolnie, z poświęceniem czasu i energii na działania przynoszące korzyść innym i całemu społeczeństwu
  • jest nieodpłatna (chociaż możliwy jest zwrot kosztów bezpośrednio związanych z działalnością wolontariacką)
  • jest wykonywana w celu nienastawionym na zysk i jest podejmowana przede wszystkim w ramach organizacji pozarządowej, a zatem nie może być motywowana osiągnięciem korzyści materialnych czy finansowych
  • nie jest podejmowana w zastępstwie lub zamiast pracy zarobkowej.

 

Wolontariat w UE

W każdym kraju europejskim wolontariat ma inną historię. Są kraje, w których wolontariat ma długą tradycję, w innych zaś jest on jeszcze słabo rozwinięty albo wcale nie istnieje. W badaniu Eurobarometru z 2007 r. trzech na dziesięciu Europejczyków podało, że są zaangażowani w wolontariat. Według niektórych szacunków łączna liczba wolontariuszy w UE wynosi od 92–94 milionów osób dorosłych (23 proc. wszystkich Europejczyków powyżej 15 roku życia). W ostatnich dziesięciu latach odnotowano ogólny wzrost liczby aktywnych wolontariuszy i organizacji wolontariackich w UE.

W 2011 r. Komisja Europejska zainaugurowała Europejski Rok Wolontariatu, aby uhonorować wysiłek blisko 100 milionów Europejczyków angażujących się w wolontariat. Inicjatywa ta ma na celu także zmniejszenie barier dla wolontariatu i poprawę jego jakości w Europie.

Komisja stara się również wspierać wolontariat wśród młodzieży, a zwłaszcza zachęcać ją do odbycia wolontariatu za granicą. Wolontariat europejski to najbardziej znany program, który pomaga młodym ludziom zaangażować się w wolontariat zagraniczny.

 

Młodzi wolontariusze

W 2007 r. w UE zamieszkiwało 96 mln młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat. Jednak ich odsetek nie jest równomiernie rozłożony we wszystkich krajach. Do krajów z najmłodszym społeczeństwem należą m.in. Irlandia, Cypr, Słowacja i Polska, natomiast Dania, Niemcy i Włochy mają najmniej młodych ludzi.

Różnice te mają także swoje odzwierciedlenie w wolontariacie. Wolontariat wśród młodych ludzi i młodych dorosłych jest najbardziej rozpowszechniony w krajach Europy Wschodniej (np. w Bułgarii, Czechach, na Litwie, Łotwie, w Polsce, Rumunii, na Słowacji i w Słowenii) i w Hiszpanii. Na przykład na Słowacji 70 proc. wszystkich wolontariuszy nie przekroczyło jeszcze wieku 30 lat, zaś w Polsce liczba młodych wolontariuszy potroiła się w latach 2001–2005. W krajach Europy Zachodniej liczba osób zaangażowanych w wolontariat jest podobna dla wszystkich grup wiekowych.

Wiadomo, że na wolontariat silny wpływ mają historia, polityka i kultura danej społeczności czy kraju. Możesz jednak pomóc w zmienianiu tradycji i wspieraniu wolontariatu w Europie. Być może nie zdajesz sobie nawet z tego sprawy, że już uczestniczysz w działaniach wolontariatu, np. udzielając się w miejscowym klubie sportowym, pomagając starszej osobie z Twojej społeczności, czy też uczestnicząc w zbiórce śmieci w lesie lub na plaży. Główne obszary działalności sektora wolontariatu w Europie to sport i zajęcia w plenerze, a następne w kolejności są edukacja, sztuki piękne, muzyka lub stowarzyszenia kulturalne.

Opublikowane: wt., 16/04/2013 - 12:08


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie