Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Volontär i Europa

A picture
Volontärarbete spelar en viktig roll i Europa, även om det ser olika ut i de olika länderna. Läs mer om volontärverksamheten i Europa: vad är på gång, hur många volontärer finns det och hur gamla är de?

Hur definieras volontärarbete?

Enligt det europeiska ungdomsforumet definieras en verksamhet som volontärarbete om den

  • är helt frivillig och innebär att man satsar tid och engagemang på insatser som gynnar andra och samhället som helhet
  • är obetald (men man kan få ersättning för vissa utgifter)
  • inte är vinstdrivande, eftersom den i första hand utförs inom en icke-statlig organisation och därför inte drivs av materiell eller ekonomisk vinning
  • inte ersätter betald anställning.

 

Volontärarbete och EU

Volontärarbetets historia skiljer sig mellan länderna. I en del länder har volontärverksamhet funnits länge, medan det i andra länder inte är så utbrett eller kanske ännu inte finns. I en Eurobarometerundersökning från 2007 uppger tre av tio européer att de deltar i frivilligverksamhet. Det totala antalet volontärer i EU uppskattas till 92–94 miljoner vuxna (23 % av alla över 15 år). Antalet aktiva volontärer och frivilligorganisationer i EU har i allmänhet ökat de senaste tio åren.

År 2011 utsågs till Europaåret för frivilligarbete av EU-kommissionen för att lyfta fram de insatser som nästan 100 miljoner européer bidrar med. Tanken med Europaåret var också att det skulle bli lättare att jobba som volontär och att höja kvaliteten på volontärarbetet i Europa.

Kommissionen vill också förbättra och främja volontärarbete bland unga och uppmuntrar särskilt volontärarbete utomlands. Den europeiska volontärtjänsten är det mest kända programmet som hjälper unga att jobba som volontär utomlands.

 

Unga volontärer

År 2007 fanns det 96 miljoner unga mellan 15 och 29 år i EU. Men de är inte jämt fördelade mellan länderna. Cypern, Irland, Polen och Slovakien har den yngsta befolkningen medan Danmark, Italien och Tyskland har minst antal unga invånare.

Skillnaderna märks också i volontärverksamheten. Volontärarbete bland ungdomar och unga vuxna är vanligast i Östeuropa (t.ex. i Bulgarien, Tjeckien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien och Slovenien) och Spanien. I till exempel Slovakien är 70 procent av alla volontärer under 30, och i Polen tredubblades antalet unga volontärer mellan 2001 och 2005. I Västeuropa är volontärarbetet lika utbrett i alla åldersgrupper.

Volontärverksamheten påverkas starkt av samhällets och landets historia, politik och kultur – men du kan hjälpa till att ändra på traditionerna och främja volontärarbete i Europa. Du kanske till och med redan gör frivilliginsatser utan att du tänkt på det: du kanske hjälper till i din idrottsklubb, hjälper en äldre person eller plockar skräp på stranden. Idrott och utomhusaktiviteter är de vanligaste områdena för frivilliginsatser, följt av utbildning, konst och musik eller kulturföreningar.

Publicerad: Tis, 16/04/2013 - 12:04


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!