Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Vrijwilligerswerk in Europa

A picture
Vrijwilligerswerk speelt overal in Europa een belangrijke rol, maar de situatie verschilt van land tot land. Kom meer te weten over de vrijwilligerssector in Europa: wat gebeurt er, hoeveel vrijwilligers zijn er en hoe oud zijn zij?

Definitie van vrijwilligerswerk

Volgens het Europees Jeugdforum kan een activiteit alleen onder vrijwilligerswerk vallen als zij:

  • zonder dwang wordt uitgevoerd en inzet, tijd en energie vereist voor acties die anderen en de maatschappij als geheel ten goede komen
  • onbetaald is (onkostenvergoeding niet meegerekend)
  • een niet-commerciële aard heeft, meestal bij een niet-gouvernementele organisatie wordt uitgevoerd en daarom duidelijk geen materieel of financieel winstoogmerk heeft
  • geen vervanging is voor betaalde arbeid.

 

Vrijwilligerswerk en de EU

De geschiedenis van vrijwilligerswerk in Europa verschilt van land tot land. Sommige landen hebben een lange vrijwilligerstraditie, andere landen beginnen er net mee. Volgens een Eurobarometer-enquête uit 2007 doen 3 van de 10 Europeanen vrijwilligerswerk. Volgens schattingen zijn er ruim 90 miljoen vrijwilligers in de EU,  dat is zo'n 23% van alle Europeanen van 15 jaar en ouder. De afgelopen tien jaar is het aantal actieve vrijwilligers in vrijwel de hele EU gestegen.

De Europese Commissie heeft 2011 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de vrijwilligers om de activiteiten van de miljoenen vrijwilligers in Europa in het zonnetje te zetten. Het doel was ook om het eenvoudiger te maken te beginnen met vrijwillige activiteiten en de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in Europa te verbeteren.

De Commissie wil ook vrijwilligerswerk voor jongeren verbeteren en stimuleren, en jongeren vooral aanmoedigen vrijwilligerswerk in een ander land te doen. De Europese vrijwilligersdienst is het meest bekende programma waarmee jongeren als vrijwilliger in een ander land aan de slag kunnen.

 

Jonge vrijwilligers

In 2007 waren er 96 miljoen Europeanen tussen 15 en 29 jaar. Maar zij zijn niet evenredig verdeeld over alle landen. De landen met de jongste bevolking zijn Ierland, Cyprus, Slowakije en Polen, terwijl Denemarken, Duitsland en Italië de oudste bevolking hebben.

Deze verschillen zijn ook terug te vinden in het aantal vrijwilligers. Vrijwilligerswerk door jongeren komt het meest voor in Oost-Europa (zoals in Bulgarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Tsjechië) en in Spanje. In Slowakije is bijvoorbeeld 70% van de vrijwilligers jonger dan 30. In Polen is het aantal jonge vrijwilligers tussen 2001 en 2005 verdrievoudigd. In West-Europese landen doen alle leeftijdsgroepen ongeveer evenveel vrijwilligerswerk.

We weten dat vrijwilligerswerk sterk beïnvloed wordt door de geschiedenis, de politiek en de cultuur van een gemeenschap en een land. Maar jij kunt helpen de traditie te veranderen en het vrijwilligerswerk in Europa vooruit helpen. Misschien doe je al vrijwilligerswerk zonder dat je je ervan bewust bent: helpen op de sportclub, een oudere helpen, of schoonmaken in een bos of op een strand. De sport- en vrijetijdssector zijn de sectoren waarin in de EU het meeste vrijwilligerswerk wordt gedaan, gevolgd door onderwijs, kunst, muziek en culturele verenigingen.

Gepubliceerd: Di, 16/04/2013 - 12:03


Tweet Button: 

Gerelateerde links


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!