Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Εθελοντισμός στην Ευρώπη

A picture
Οι δράσεις εθελοντισμού παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, αλλά η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Δείτε όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στον τομέα του εθελοντισμού στην Ευρώπη: ποιες δράσεις είναι σε εξέλιξη, πόσα άτομα κάνουν εθελοντισμό και ποιες είναι οι ηλικίες τους.

Ορισμός του εθελοντισμού

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, μια δραστηριότητα μπορεί να οριστεί ως δράση εθελοντισμού εφόσον:

  • αναλαμβάνεται αυτοβούλως από ένα άτομο και συνεπάγεται τη δέσμευσή του σε χρόνο και ενέργεια για δραστηριότητες προς όφελος άλλων ατόμων και της κοινωνίας εν γένει
  • είναι μη αμειβόμενη (αν και μπορεί να προβλέπεται επιστροφή των εξόδων που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα)
  • έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αναλαμβάνεται κυρίως από μη κυβερνητική οργάνωση, και, ως εκ τούτου, τα κίνητρά της σε καμία περίπτωση δεν είναι υλικά ή οικονομικά
  • δεν αποσκοπεί να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει αμειβόμενη απασχόληση.

 

Εθελοντισμός και ΕΕ

Το ιστορικό του εθελοντισμού στην Ευρώπη διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ενώ ορισμένες χώρες έχουν μακροχρόνια παράδοση στον εθελοντισμό, σε άλλες ο τομέας του εθελοντισμού δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί επαρκώς ή είναι ανύπαρκτος. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2007, οι 3 στους 10 Ευρωπαίους δηλώνουν ότι έχουν λάβει μέρος σε δράσεις εθελοντισμού. Ο συνολικός αριθμός εθελοντών της ΕΕ εκτιμάται μεταξύ 92 και 94 εκατομμυρίων ενηλίκων (δηλ. 23% του συνόλου των Ευρωπαίων ηλικίας άνω των 15 ετών). Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί γενική αύξηση του αριθμού των ενεργών εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το 2011 σε Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού για να τιμήσει τις προσπάθειες των 100 περίπου εκατομμυρίων Ευρωπαίων που συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σκοπό είχε, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει τον εθελοντισμό και να βελτιώσει την ποιότητά του στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή επιδιώκει επίσης τη βελτίωση και την προώθηση του εθελοντισμού των νέων, και ιδίως την ενθάρρυνση του εθελοντισμού σε διασυνοριακό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία αποτελεί το γνωστότερο πρόγραμμα που βοηθά τους νέους να κάνουν εθελοντισμό στο εξωτερικό.

 

Εθελοντισμός για τους νέους

Το 2007 οι νέοι ηλικίας από 15 έως 29 ετών στην ΕΕ ήταν 96 εκατομμύρια. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν κατανέμεται ομοιόμορφα ανάμεσα σε όλες τις χώρες. Τα έθνη με τους μικρότερους σε ηλικία πληθυσμούς ήταν, μεταξύ άλλων, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Σλοβακία και η Πολωνία, ενώ η Δανία, η Γερμανία και η Ιταλία είχαν το μικρότερο αριθμό νέων.

Οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζονται επίσης στον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός από νέους και νεαρούς ενηλίκους είναι συνηθέστερος στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (π.χ. Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία) και την Ισπανία. Στη Σλοβακία, για παράδειγμα, το 70% των εθελοντών είναι κάτω των 30 ετών, ενώ στην Πολωνία ο αριθμός των νεαρών εθελοντών τριπλασιάστηκε μεταξύ 2001 και 2005. Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τα επίπεδα εθελοντισμού είναι παρόμοια για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Γνωρίζουμε ότι ο εθελοντισμός επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ιστορία, την πολιτική κατάσταση και την κουλτούρα μιας κοινωνίας ή χώρας, μπορείτε όμως να βοηθήσετε ώστε να αλλάξει η παράδοση και να αυξηθεί ο εθελοντισμός στην Ευρώπη. Θα μπορούσατε επίσης να συμμετέχετε σε δράσεις εθελοντισμού χωρίς καν να το καταλαβαίνετε: προσφέροντας τη βοήθειά σας στο τοπικό σας αθλητικό σωματείο, βοηθώντας ένα ηλικιωμένο άτομο της γειτονιάς σας ή μαζεύοντας απορρίμματα από δάση ή παραλίες. Ο αθλητισμός και οι υπαίθριες δραστηριότητες αποτελούν τους βασικούς τομείς εθελοντισμού στην Ευρώπη, ενώ ακολουθούν η εκπαίδευση, οι καλές τέχνες και η μουσική, και οι πολιτιστικοί σύλλογοι.

Δημοσιεύθηκε Τρ, 16/04/2013 - 12:03
Τελευταία ενημέρωση Δευ, 13/01/2020 - 21:24


Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!