Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Prostovoljstvo v Evropi

A picture
Prostovoljno delo ima pomembno vlogo v Evropi, vendar so razmere v vsaki državi drugačne. Raziščite možnosti prostovoljstva v Evropi: kaj prostovoljci delajo, njihovo število in starost?

Opredelitev prostovoljstva

Evropski mladinski forum prostovoljske dejavnosti opredeljuje kot delo:

  • ki ga oseba opravlja po lastni volji in zahteva čas in energijo ter koristi drugim in družbi kot celoti,
  • ki je neplačano (čeprav lahko prostovoljec prejme nadomestilo za stroške, neposredno povezane z delom),
  • ki je neprofitnega značaja in se opravlja zlasti v sodelovanju z nevladno organizacijo, in torej nima za cilj materialne ali finančne koristi,
  • ki ne nadomešča plačane zaposlitve.

 

Prostovoljstvo v EU

Prostovoljstvo ima v državah Evropske unije različno zgodovino. Nekatere imajo že dolgo tradicijo prostovoljnega dela, v drugih se prostovoljstvo šele razvija ali pa sploh še ni uveljavljeno. Leta 2007 je v javnomnenjski raziskavi Eurobarometer 30 % Evropejcev dejalo, da opravljajo prostovoljno delo. Po nekaterih ocenah je skupno število prostovoljcev v EU od 92 do 94 milijonov odraslih oz. 23 % vseh evropskih prebivalcev, starejših od 15 let. V zadnjih desetih letih se je število aktivnih prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v EU na splošno povečalo.

Evropska komisija je leto 2011 določila za evropsko leto prostovoljstva in s tem dala priznanje približno 100 milijonom Evropejcem, ki opravljajo prostovoljno delo. Hkrati je želela ljudem pomagati pri udeležbi v prostovoljstvu in izboljšati kakovost prostovoljstva v Evropi.

Komisija si prav tako prizadeva izboljšati in spodbujati prostovoljstvo med mladimi, zlasti prostovoljstvo v drugih državah EU. Evropska prostovoljna služba je najbolj znan evropski program, ki mladim ponuja prostovoljske izkušnje v tujini.

 

Mladi prostovoljci

Leta 2007 je v EU živelo 96 milijonov mladih, starih od 15 do 29 let. Vendar delež mladih ni enak v vseh državah: največje število mladih je na Irskem, Cipru, Slovaškem in Poljskem, medtem ko jih je najmanj na Danskem, v Nemčiji in Italiji.

Te razlike so vidne tudi v prostovoljstvu – prostovoljno delo mladih in mladih odraslih je najbolj razširjeno v Vzhodni Evropi (denimo Bolgariji, Češki, Latviji, Litvi, Poljski, Romuniji, Slovaški in Sloveniji) in Španiji. Na Slovaškem je tako denimo kar 70 % vseh prostovoljcev mlajših od 30 let, na Poljskem pa se je število mladih prostovoljcev med letoma 2001 in 2005 celo potrojilo. Po drugi strani je v Zahodni Evropi delež prostovoljcev v vseh starostnih skupinah približno enak.

Na razširjenost prostovoljstva močno vpliva zgodovina, politika in kultura družbe in države, vendar verjamemo, da je mogoče navade spremeniti in še okrepiti prostovoljstvo v Evropi. Morda že zdaj opravljaš prostovoljno delo, ne da bi se tega sploh zavedal: pomagaš v lokalnem športnem društvu ali društvu upokojencev ali pa sodeluješ v čistilnih akcijah v gozdovih ali na morskih obalah. Športne dejavnosti in dejavnosti v naravi sta glavni področji prostovoljnega dela v Evropi, sledijo jim izobraževanje, umetnost in glasba ter kulturna društva.

Objavljeno: tor, 16/04/2013 - 12:02


Tweet Button: 

Sorodne povezave


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!