Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Dobrovoľníctvo v Európe

A picture
Dobrovoľnícke činnosti zohrávajú v Európe dôležitú úlohu. Situácia v jednotlivých krajinách sa však líši. Prečítajte si o dobrovoľníckej scéne v Európe: aký je súčasný vývoj, koľko ľudí sa venuje dobrovoľníctvu a aké je ich vekové zloženie?

Definícia dobrovoľníckej práce

Podľa Európskeho fóra mládeže činnosť je možné považovať za dobrovoľnícku prácu, ak:

  • sa vykonáva z vlastnej slobodnej vôle osoby, ktorej súčasťou je záväzok venovať čas a energiu na akcie v prospech iných a spoločnosti ako celku;
  • je neplatená (hoci môže zahŕňať náhradu výdavkov priamo súvisiacich s činnosťou);
  • sa uskutočňuje na neziskové účely, zväčša v rámci mimovládnej organizácie, a teda jednoznačne nie je motivovaná finančným alebo materiálnym prospechom;
  • nejde o náhradu alebo sa nevykonáva namiesto platenej pracovnej pozície.

 

Dobrovoľníctvo a EÚ

História dobrovoľníctva v Európe sa líši od krajiny ku krajine. Zatiaľ čo niektoré krajiny majú dlhotrvajúce tradície dobrovoľníckej práce, v ďalších je dobrovoľnícky sektor stále nedostatočne vyvinutý alebo sa ešte len rodí. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2007 traja z desiatich Európanov tvrdia, že vykonávajú dobrovoľnícku činnosť. Podľa niektorých odhadov predstavuje celkový počet dobrovoľníkov v EÚ 92 až 94 miliónov dospelých osôb (23 % všetkých Európanov vo veku nad 15 rokov). Za posledných desať rokov došlo v EÚ k nárastu počtu aktívnych dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií.

V roku 2011 Európska komisia organizovala Európsky rok dobrovoľníckej práce, aby tak vyzdvihla úsilie približne 100 miliónov Európanov, ktorí sa zapájajú do dobrovoľníckych činností. Cieľom roku dobrovoľníckej práce bolo aj sprístupnenie dobrovoľníckych činností občanom a zlepšenie kvality dobrovoľníctva v Európe.

Komisia pracuje aj na zlepšení a podpore dobrovoľníckej práce mladých ľudí, pričom najmä podporuje ich dobrovoľnícku prácu v zahraničí. Európska dobrovoľnícka služba  je najznámejším programom, ktorý pomáha mladým ľuďom vyskúšať si prácu dobrovoľníka v zahraničí.

 

Dobrovoľníctvo mladých ľudí

V roku 2007 žilo v EÚ 96 miliónov mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov. Ich percentuálne zastúpenie v jednotlivých krajinách sa však líši. Medzi národy s najmladšou populáciou patria Írsko, Cyprus, Slovensko a Poľsko. Na druhej strane v Dánsku, Nemecku a Taliansku je podiel mladých ľudí najnižší.

Tieto rozdiely sa odrážajú aj v oblasti dobrovoľníctva. Dobrovoľnícka práca medzi mladými ľuďmi a mladými dospelými je najbežnejšia vo východoeurópskych krajinách (napr. Bulharsko, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a v Španielsku. Na Slovensku je napríklad 70 % všetkých dobrovoľníkov mladších ako 30 rokov a v Poľsku sa počet mladých dobrovoľníkov strojnásobil medzi rokmi 2001 a 2005. V krajinách západnej Európy sú dobrovoľníci rovnomerne zastúpení vo všetkých vekových skupinách.

Vieme, že na dobrovoľníctvo má veľký vplyv historické, politické a kultúrne pozadie spoločnosti a krajiny, ale aj vy môžete prispieť k zmene tradícií a k rozvoju dobrovoľníckej práce v Európe. Dokonca sa do dobrovoľníckej činnosti môžete zapojiť bez toho, aby ste si to všimli. Môže to byť: pomoc pri činnosti vášho miestneho športového klubu, pomoc starším ľuďom vo vašom okolí alebo zber odpadu v lese alebo v okolí vodných plôch. V skutočnosti patrí šport a činnosti v prírode medzi najvýznamnejšie dobrovoľnícke činnosti v Európe. Za nimi nasleduje vzdelávanie, umenie a hudba alebo kultúrne združenia.

Dátum uverejnenia: ut., 16/04/2013 - 12:00


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!