Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Brīvprātīgo darbs Eiropā

A picture
Brīvprātīgo darbībai Eiropā ir liela nozīme, taču situācija visās valstīs nav vienāda. Uzziniet par brīvprātīgo darbu Eiropā: kādi ir projekti, cik daudz cilvēku strādā kā brīvprātīgie un cik veci viņi ir.

Brīvprātīgo darba definīcija

Saskaņā ar Eiropas Jaunatnes forumu darbu var uzskatīt par brīvprātīgu tikai tad, ja

  • persona pēc pašas vēlēšanās atvēl laiku un enerģiju darbiem, kas nes labumu citiem un visai sabiedrībai kopumā;
  • tas nav atalgots (lai gan var tikt kompensēti izdevumi, kas tieši saistīti ar darbu);
  • tas bezpeļņas nolūkos galvenokārt tiek veikts nevalstiskajā organizācijā un līdz ar to motīvs noteikti nav materiāls vai finansiāls;
  • ar to netiek aizstāts vai nomainīts algots darbs.

 

Brīvprātīgo darbs un Eiropas Savienība

Eiropas valstīs ir atšķirīga brīvprātīgo darba vēsture. Dažās ir senas brīvprātīgo darba tradīcijas, citās brīvprātīgo nozare nav tik attīstīta vai vēl nepastāv. Saskaņā ar 2007. gada Eirobarometra aptauju, trīs no desmit eiropiešiem apgalvo, ka piedalās brīvprātīgo darbā. Dažās aplēsēs ir novērtēts, ka Eiropas Savienībā kopējais brīvprātīgo skaits sasniedz 92-94 miljonus pieaugušo (23 % no visiem eiropiešiem, kas vecāki par 15 gadiem). Pēdējo 10 gadu laikā Eiropas Savienībā kopumā ir pieaudzis aktīvo brīvprātīgo personu un organizāciju skaits.

Eiropas Komisija 2011. gadā izsludināja Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, lai cildinātu aptuveni 100 miljonu to eiropiešu darbu, kuri piedalās brīvprātīgo pasākumos. Šī gada mērķis ir arī ļaut cilvēkiem vieglāk iesaistīties brīvprātīgo darbā un uzlabot tā kvalitāti Eiropā.

Komisija arī cenšas uzlabot un veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu, it īpaši brīvprātīgo darbu citās ES dalībvalstīs. Vispazīstamākā programma, kas palīdz jauniešiem iesaistīties brīvprātīgo darbā ārzemēs, ir Eiropas Brīvprātīgo dienests.

 

Jaunieši brīvprātīgi uzņemas nealgotu darbu

2007. gadā Eiropas Savienībā bija 96 miljoni jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Tomēr katrā valstī viņi ir citādā skaitā. Visjaunākie iedzīvotāji ir Īrijā, Kiprā, Slovākijā un Polijā, turpretim vismazāk jauniešu ir Dānijā, Vācijā un Itālijā.

Šīs atšķirības atspoguļojas arī brīvprātīgo darbā. Visvairāk jauniešu brīvprātīgo darbā iesaistās Austrumeiropas valstīs (kā Bulgārija, Čehija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija) un Spānijā. Slovākijā, piemēram, 70 % no visiem brīvprātīgajiem ir jaunāki par 30 gadiem, un Polijā laikā no 2001. līdz 2005. gadam brīvprātīgo jauniešu skaits trīskāršojās. Rietumeiropas valstīs visās vecuma kategorijās ir līdzīgs brīvprātīgo īpatsvars.

Ir zināms, ka iesaistīšanos brīvprātīgo darbā ietekmē attiecīgās sabiedrības un valsts vēsture, politika un kultūra, bet tu vari līdzēt lauzt iesakņojušos tradīciju un pastiprināt brīvprātīgo darbu Eiropā. Iespējams, tu, pat pats neapjauzdams, jau dari kādu nealgotu darbu, proti, piepalīdzi vietējā sporta klubā, izlīdzi kādam vecākam iedzīvotājam savā rajonā vai pacel atkritumus mežā vai pludmalē. Patiesībā vislielākās brīvprātīgo darba nozares Eiropā ir sports un brīvdabas pasākumi, kam seko izglītība, māksla un mūzikas vai kultūras apvienības.

publicēts: O., 16/04/2013 - 11:59


Tweet Button: 

Noderīgas saites


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!