Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Frivilligt arbejde i Europa

A picture
Frivilligt arbejde spiller en vigtig rolle i Europa, men situationen er forskellig fra land til land. Sådan foregår frivilligt arbejde i Europa: hvad sker der, hvor mange mennesker er med, og hvor gamle er de?

Definition af frivilligt arbejde

Ifølge Det Europæiske Ungdomsforum kan en aktivitet defineres som frivilligt arbejde, hvis:

  • en person udfører den af egen fri vilje og bruger tid og energi på handlinger, som gavner andre og samfundet under et
  • den er ubetalt (selv om udgifter i direkte forbindelse med aktiviteten kan refunderes)
  • den udføres med almennyttigt formål af en ngo og dermed tydeligvis ikke er motiveret af materiel eller økonomisk gevinst
  • den ikke bruges som erstatning for lønnet arbejde.

 

Frivilligt arbejde og EU

Frivilligt arbejdes historie er meget forskellig fra det ene europæiske land til det andet. Nogle lande har en lang tradition for frivilligt arbejde, mens det i andre lande er helt ukendt eller kun foregår i begrænset omfang. Ifølge en undersøgelse i Eurobarometer fra 2007 siger 3 ud af 10 europæere, at de udfører frivilligt arbejde. Nogle anslår det samlede antal frivillige i EU til mellem 92 og 94 millioner voksne (23 % af alle europæere over 15). Der er sket en generel stigning i antallet af aktive frivillige og frivillige organisationer i EU i de seneste ti år.

Kommissionen gjorde 2011 til det europæiske år for frivilligt arbejde for at hylde de op mod 100 millioner europæere, der deltager i frivillige aktiviteter. Året skulle desuden gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde og forbedre kvaliteten af arbejdet i Europa.

Kommissionen arbejder også for at forbedre og fremme frivilligt arbejde blandt unge, især for at tilskynde til frivilligt arbejde hen over grænserne. Den Europæiske Voluntørtjeneste er det mest kendte program for unge, der vil udføre frivilligt arbejde i udlandet.

 

Unge frivillige

I 2007 var der 96 millioner unge mellem 15 og 29 i EU. Tallet er dog ikke jævnt fordelt mellem landene. Landene med de yngste befolkninger er Irland, Cypern, Slovakiet og Polen, mens Danmark, Tyskland og Italien havde færrest unge.

Disse forskelle ses også i det frivillige arbejde. Frivilligt arbejde blandt unge og unge voksne er mest udbredt i østeuropæiske lande (f.eks. Bulgarien Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien og Tjekkiet) og Spanien. I Slovakiet er 70 % af de frivillige f.eks. under 30, og i Polen blev antallet af unge frivillige tredoblet fra 2001 til 2005. I de vesteuropæiske lande er antallet af frivillige jævnt fordelt på alle aldersgrupper.

Vi ved, at et fællesskabs eller et lands historie, politiske situation og kultur betyder meget for frivilligt arbejde, men du kan være med til at ændre traditionen og styrke frivilligt arbejde i Europa. Måske deltager du endda i frivillige aktiviteter uden at gøre dig det klart: du giver måske en hånd med i den lokale idrætsforening, hjælper ældre i dit lokalsamfund eller samler affald op i skoven eller på stranden. Faktisk er idræt og udendørsliv de vigtigste sektorer for frivilligt arbejde i Europa foran uddannelse, kunst og musik eller kulturelle foreninger.

Offentliggjort Tir, 16/04/2013 - 11:57
Seneste opdateret den Man, 13/01/2020 - 21:24


Links


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!