Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Dobrovolnictví v Evropě

A picture
Dobrovolná činnost hraje v EU důležitou úlohu. Situace se však stát od státu liší. Přečtěte si o dobrovolnictví v Evropě: jaká je situace, kolik lidí dobrovolnou činnost vykonává a kolik je jim let?

Definice dobrovolnictví

Podle Evropského fóra mládeže lze za dobrovolnictví považovat pouze takovou činnost:

  • kterou osoba provádí z vlastní svobodné vůle a která zahrnuje závazek ve formě času a energie věnované ve prospěch ostatních a společnosti jako celku
  • která je neplacená (i když může zahrnovat náhradu výdajů přímo souvisejících s činností)
  • která je nezisková, provádí se především v rámci nevládní organizace a tedy zjevně není motivována hmotným nebo finančním ziskem
  • která nenahrazuje placené zaměstnání.

 

Dobrovolnictví a EU

Historie dobrovolné činnosti se v Evropě stát od státu liší. Zatímco v některých zemích má dobrovolnictví dlouhodobou tradici, v jiných je toto odvětví ještě stále nedostatečně vyvinuté nebo musí teprve vzniknout. Z průzkumu Eurobarometru z roku 2007 vyplývá, že dobrovolné činnosti se účastní 30 % Evropanů. Podle některých odhadů celkový počet dobrovolníků v EU činí 92 až 94 milionů dospělých (23 % všech Evropanů nad 15 let). Za posledních deset let se počet aktivních dobrovolníků a dobrovolných organizací v EU zvýšil.

V roce 2011 Evropská komise zahájila Evropský rok dobrovolnictví, který měl oslavit úsilí oněch 100 milionů Evropanů, kteří se na dobrovolné činnosti podílejí. Tato iniciativa si také kladla za cíl usnadnit přístup k dobrovolnictví a zlepšit kvalitu dobrovolné činnosti v Evropě.

Komise chce rovněž zlepšit situaci a podpořit dobrovolnictví mezi mladými lidmi, zejména pokud jde o dobrovolnou činnost v zahraničí. Mezi nejznámější programy, které mladým lidem s dobrovolnou činností v zahraničí pomáhají, patří Evropská dobrovolná služba.

 

Dobrovolná činnost mladých lidí

V roce 2007 žilo v EU 96 milionů mladých lidí ve věku 15 až 29 let. Věkové skupiny však nejsou ve všech zemích zastoupeny stejně. Mezi země s nejmladší populací patří Irsko, Kypr, Slovensko a Polsko, zatímco Dánsko, Německo a Itálie mají mladých lidí nejméně.

Tyto rozdíly se rovněž odrážejí v oblasti dobrovolnictví. Dobrovolná činnost je mezi mladými lidmi nejběžnější v zemích východní Evropy (např. v Bulharsku, České republice, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku) a ve Španělsku. Na Slovensku je například 70 % dobrovolníků ve věku do 30 let a v Polsku se počet mladých dobrovolníků v letech 2001 až 2005 ztrojnásobil. V západoevropských zemích je účast na dobrovolné činnosti ve všech věkových skupinách podobná.

Jsme si vědomi toho, že dobrovolnictví je silně ovlivněno historií, kulturou a politikou dané společnosti a země. Vy však můžete přispět ke změně této tradice a dobrovolnou činnost v Evropě posílit. Dobrovolné činnosti se možná již účastníte, aniž byste si to uvědomovali: pomáháte třeba v místním sportovním klubu či starším lidem nebo sbíráte odpadky v lese. Sportovní a venkovní aktivity činí největší část dobrovolné činnosti v Evropě. Za nimi následuje vzdělávání, umění a hudba a různá kulturní sdružení.

Zveřejněno út, 16/04/2013 - 11:54
poslední aktualizace po, 13/01/2020 - 21:24


Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz