Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Vabatahtlik tegevus Euroopas

A picture
Vabatahtlikul tegevusel on Euroopas oluline roll, kuid olukord on riigiti erinev. Uuri järele, milline on vabatahtliku tegevuse olukord Euroopas: mis toimub, kui palju on vabatahtlikke ja kui vanad nad on.

Vabatahtliku tegevuse määratlus

Euroopa Noortefoorumi kohaselt võib tegevust pidada vabatahtlikuks üksnes juhul, kui:

  • isik teeb seda omast vabast tahtest ja see sisaldab aja ja energia pühendamist tegevusele, millest on kasu teistele ja ühiskonnale üldiselt,
  • selle eest ei maksta tasu (kuigi võib sisaldada tegevusega otseselt seotud kulude hüvitamist),
  • see teenib mittetulunduslikku eesmärki ning seda tehakse peamiselt valitsusväliste organisatsioonide raames ning järelikult ei ole see ajendatud materiaalsest ega finantskasust,
  • seda ei kasutata tasustatud töö asendamiseks.

 

Vabatahtlik tegevus ja EL

Vabatahtliku tegevuse ajalugu Euroopas on riigiti erinev. Mõnes riigis on olemas pikaajalised vabatahtliku tegevuse traditsioonid, teises aga on vabatahtlik tegevus veel halvasti arenenud ning alles hakkab välja kujunema. Eurobaromeetri 2007. aasta uuringu kohaselt osaleb vabatahtlikus tegevuses enda sõnul kümnest eurooplasest kolm. Mõne hinnangu kohaselt on ELis vabatahtlikke kokku 92–94 miljonit täiskasvanut (23% kõikidest üle 15aastastest eurooplastest). Üldiselt on aktiivsete vabatahtlike ja vabatahtlike organisatsioonide arv ELis viimase kümne aasta jooksul suurenenud.

Euroopa Komisjon kuulutas 2011. aasta Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks, et tähistada vabatahtlikus tegevuses osaleva ligikaudu 100 miljoni eurooplase jõupingutusi. Lisaks sooviti aastaga muuta vabatahtlik tegevus inimeste jaoks lihtsamaks ning parandada Euroopas vabatahtliku tegevuse kvaliteeti.

Komisjon töötab ka selle nimel, et parandada ja edendada vabatahtlikku tegevust noorte seas, innustades neid eelkõige tegelema piiriülese vabatahtliku tööga. Kõige tuntum programm, mis aitab noortel välismaale vabatahtlikuks minna, on Euroopa vabatahtlik teenistus.

 

Noored vabatahtlikud

2007. aastal oli ELis 96 miljonit 15–29aastast noort. Noored aga ei ole riikide vahel võrdselt jaotunud. Kõige noorema rahvastikuga riigid on Iirimaa, Küpros, Slovakkia ja Poola, samas kui kõige vähem noori on Taanis, Saksamaal ja Itaalias.

Erinevused kajastuvad ka vabatahtlikus tegevuses. Noori vabatahtlikke on kõige rohkem Ida-Euroopa riikides (nagu Bulgaaria, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Tšehhi Vabariik) ning Hispaanias. Slovakkias näiteks on 70% kõikidest vabatahtlikest alla 30aastased ning Poolas kolmekordistus aastatel 2001–2005 noorte vabatahtlike arv. Lääne-Euroopa riikides on vabatahtlike hulk kõikides vanuserühmades sarnane.

Teadaolevalt mõjutab vabatahtlikku tegevust kogukonna ja riigi ajalugu, poliitika ja kultuur, kuid sinagi saad aidata muuta traditsioone ja edendada Euroopas vabatahtlikku tegevust. Võid osaleda vabatahtlikus tegevuses ka ise seda mõistmata: ulatades abikäe kohalikus spordiklubis, abistades eakat kogukonnaliiget või koristades prügi metsas või rannas. Õigupoolest ongi sport ja vabaõhutegevus Euroopas peamised vabatahtliku tegevuse valdkonnad, millele järgnevad haridus, kunst ning muusika või kultuuriühingud.

Avaldatud: Teisip, 16/04/2013 - 11:51


Tweet Button: 

Lingid


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!