Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Доброволчество в Европа

A picture
Доброволчеството играе важна роля в Европа, но ситуацията в отделните държави е различна. Запознайте се с доброволческата сцена в Европа: какво се случва, какъв е броят на доброволците и на каква възраст са те?

Определение за доброволчество

Според Европейският младежки форум дадена дейност може да бъде определена като доброволна само ако:

  • се извършва по собствена воля от съответното лице и е свързана с посвещаването на време и енергия за дейности в полза на другите и на обществото като цяло;
  • не е платена (въпреки че може да включва възстановяване на разходи, пряко свързани с дейността);
  • извършва се с идеална цел, обикновено от неправителствена организация и съответно изрично не е продиктувана от материална или финансова печалба;
  • не се извършва вместо платена работа.

 

Доброволчеството и ЕС

Историята на доброволчеството в Европа се различава в отделните държави. В някои от тях съществува дългогодишна традиция в областта, а в други – доброволческият сектор все още е слабо развит или не се е появил. Според проучване Евробарометър от 2007 г. трима на всеки десет европейци заявяват, че участват в доброволни дейности. Някои изчисления определят броя на доброволците в ЕС на 92—94 млн. възрастни (23 % от всички европейци над 15-годишна възраст). През последните десет години се наблюдава общо увеличаване на броя на активните доброволци и доброволчески организации в ЕС.

През 2011 г. Европейската комисия стартира Европейската година на доброволческата дейност, за да обърне внимание на усилията на близо 100 млн. европейци, участващи в доброволни дейности. Освен това Европейската година имаше за цел да направи доброволчеството по-лесно за гражданите и да подобри неговото качество в Европа.

Комисията работи и за подобряването и популяризирането на доброволчеството сред младите хора, особено с цел да насърчи доброволческата дейност през граница. Европейската доброволческа служба е най-популярната програма, която помага на младите хора да извършват доброволческа дейност в чужбина.

 

Млади доброволци

През 2007 г в ЕС имаше 96 млн. млади хора на възраст между 15 и 29 години. Техният брой обаче не е равномерно разпределен между отделните страни. Сред държавите с най-младо население са Ирландия, Кипър, Словакия и Полша, а най-малко млади хора има в Дания, Германия и Италия.

Тези разлики се отразяват и в доброволческата дейност. Доброволчеството сред младите хора е най-популярно в държавите от Източна Европа (като например България, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Чехия) и в Испания. В Словакия например 70 % от доброволците са на възраст под 30 години, а в Полша за периода 2001—2005 г. броят на младите доброволци е нараснал три пъти. В западноевропейските държави броят на доброволците е сходен за всички възрастови групи.

Наясно сме , че доброволчеството е силно повлияно от историята, политиката и културата на дадена общност или държава, но вие можете да ни помогнете да променим традициите и да укрепим доброволческата дейност в Европа. Възможно е дори вече да участвате в доброволна дейност без дори да си давате сметка за това: помагайки във вашия спортен клуб, помагайки на по-възрастен член на вашата общност или събирайки боклук в гората или на плажа. Всъщност спортът и дейностите на открито са основните доброволчески сектори в Европа, след които се нареждат образованието, изкуствата и музиката и асоциациите в областта на културата.

Публикувана на: вт, 16/04/2013 - 11:28


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!