Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Pracovné tábory – spoločné úsilie!

A picture
© shutterstock.com - mangostock
Počuli ste už o pracovných táboroch? Nemusíte sa báť, v tomto prípade nejde o nútenú prácu! Ak máte viac ako 18, môže byť pre vás veľkou príležitosťou pomáhať spoločenstvu, ktoré to potrebuje, a súčasne absorbovať jeho kultúru a návyky.

Pracovný tábor tvorí skupina 8 až 20 medzinárodných dobrovoľníkov z približne piatich rôznych krajín, ktorí spoločne pomáhajú miestnemu spoločenstvu realizovať projekt počas 2 – 4 týždňov. Tábory hostia miestne spoločenstvá, mierové organizácie, environmentálne skupiny, skupiny solidárnosti, akčné skupiny spoločenstiev, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktoré majú záujem o vplyv, ktorý môže mať medzinárodná skupina na ich spoločenstvo. Sú výborným spôsobom na nadväzovanie nových priateľstiev, realizáciu zmysluplných projektov a upevnenie vášho medzinárodného porozumenia. Nezabúdajte však, že pracovné tábory nie sú dovolenkové centrá, preto sa uistite, že sa k nim pripájate so správnou motiváciou!

 

Moje skúsenosti boli veľmi pozitívne. Mala som veľa príležitostí zistiť, akí priateľskí vedia byť obyvatelia tejto hostiteľskej krajiny k cudzincom a k rozdielnym kultúram. Medzi najkrajšie skúsenosti patria pozvanie do domovov miestnych dobrovoľníkov a účasť na miestnej svadbe! Pravdepodobne sme mali šťastie na veľmi aktívnych a milých miestnych dobrovoľníkov z hostiteľskej organizácie … Naučili sme sa veľa o miestnej kultúre v Azerbajdžane a zistili sme, že oni sa zaujímajú o naše krajiny a o nás.“

Carol Crabtree bola dobrovoľníčkou v Azerbajdžane v roku 2002

 

Čo budete robiť?

Od dobrovoľníka v pracovnom tábore sa očakáva, že sa bude približne 30 hodín týždenne venovať činnostiam, ktoré by mali slúžiť miestnemu spoločenstvu alebo prinášať prospech životnému prostrediu. Zvyčajne ide o spoločnú prácu vo vidieckych a mestských oblastiach, ktorá si nevyžaduje osobitné zručnosti. Na projektoch sa často zúčastňujú miestni obyvatelia. Svoj voľný čas môžete stráviť relaxovaním, prípravou jedla a rozhovormi alebo spoločnými aktivitami a exkurziami s ostatnými dobrovoľníkmi či miestnymi ľuďmi.

Mali by ste byť pripravení žiť a pracovať v prostredí spoločenstva, kde sú životné podmienky často jednoduché a práca môže byť namáhavá, ale rovnako zábavná a užitočná. Zvyčajne sa poskytuje strava a ubytovanie, takže peniaze potrebujete len na úhradu cestovných nákladov, poplatku vysielajúcej organizácii za prihlášku a možno na vreckové.

Dátum uverejnenia pon., 15/04/2013 - 16:24
Posledná aktualizácia pon., 17/08/2015 - 12:44


Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!