Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych – wolontariat na rzecz pokoju i rozwoju

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Interesujesz się rozwojem, pomocą humanitarną i utrzymywaniem pokoju? Jeśli tak, to może zostaniesz jednym z 8 000 wolontariuszy ONZ, którzy pomagają rozwiązywać problemy związane z rozwojem na całym świecie?

Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (UNVUnited Nations Volunteers) działa w około 130 krajach.

 

Kto może zostać wolontariuszem ONZ?

Osoba, która chce się zgłosić do pracy w charakterze wolontariusza ONZ, musi mieć co najmniej 25 lat i następujące kwalifikacje:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • co najmnniej 2-letnie doświadczenie zawodowe
  • dobrą znajomość przynajmniej jednego z trzech języków roboczych używanych w wolontariacie ONZ: angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego
  • wyraźne poparcie dla wartości i zasad wolontariatu
  • predyspozycje do pracy w środowisku wielokulturowym
  • zdolność przystosowania się do życia w trudnych warunkach
  • umiejętności społeczne i organizacyjne
  • wcześniejsze doświadczenie w pracy wolontariackiej i/lub zawodowej w kraju rozwijającym się, co jest dodatkowym atutem.

 

„Spoglądając wstecz, jestem wdzięczna, że miałam szansę być wolontariuszką ONZ w ramach GEF-SGP (Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska i paktu stabilności i wzrostu) w Nikaragui. Pomagałam lokalnym społecznościom w rozwiązywaniu codziennych problemów poprzez wdrażanie wybranych przez nie projektów. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych sposobów na uczenie się i zbieranie doświadczeń na poziomie wspólnoty. Pozwala to także na wymianę najlepszych praktyk między organizacjami pomocy rozwojowej i ma oddziaływanie w skali regionalnej, a nawet globalnej".
Antonia Cermak Terzian ze Szwajcarii pracowała jako wolontariuszka ONZ w Nikaragui od lutego 2011 r. do lutego 2012 r.

 

Jak się zgłosić?

Jeśli spełniasz wszystkie wymogi, możesz wypełnić formularz rejestracyjny UNV.  Zwróć uwagę na to, że może nie będziesz mógł wybrać miejsca, w którym chcesz pomagać: będzie to zależało od wymogów dotyczących danego działania i jego miejsce być może poznasz dopiero po Twojej rekrutacji.

Nie można dokładnie określić, jak długo po zarejestrowaniu się w bazie danych będziesz musiał czekać na otrzymanie oferty pracy wolontariackiej. Rejestracja w bazie danych nie daje Ci gwarancji, że zostaniesz wolontariuszem ONZ.

 

Jakie są główne warunki przydzielania zadań?

Znaczna większość zadań powierzonych w ramach UNV opiera się na kontraktach obejmujących okres od 6 do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

Wolontariusze ONZ otrzymują różnego rodzaju wsparcie w czasie wykonywania powierzonych im zadań. Obejmuje ono np. miesięczny zasiłek, coroczny urlop i ubezpieczenie zdrowotne.

 

Byli wolontariusze ONZ mają wiele możliwości zachowania ze sobą kontaktu i dalszego angażowania się we wspieranie wolontariatu na rzecz pokoju i rozwoju czy też motywowanie innych do zostania wolontariuszami.

Opublikowane pon., 15/04/2013 - 16:14
Ostatnia aktualizacja czw., 19/06/2014 - 10:03Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie