Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Dobrovoľníci Organizácie spojených národov – dobrovoľníctvo pre mier a rozvoj

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Zaujímate sa o rozvoj, humanitárnu pomoc a udržanie mieru? Staňte sa jedným z 8 000 dobrovoľníkov OSN, ktorí pomáhajú riešiť rozvojové problémy na celom svete!

Dobrovoľníci OSN (UNV – United Nations Volunteers) pôsobia v približne 130 krajinách.

 

Môžete sa prihlásiť?

Aby ste sa mohli stať dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou OSN, musíte mať aspoň 25 rokov a:

  • vysokoškolské vzdelanie alebo diplom vyššieho technického vzdelania;
  • najmenej dvojročnú odbornú prax;
  • dobrú pracovnú znalosť aspoň jedného z troch pracovných jazykov UNV: angličtiny, francúzštiny a španielčiny;
  • vyznávať hodnoty a zásady dobrovoľníctva;
  • schopnosť pracovať v multikultúrnom prostredí;
  • schopnosť prispôsobiť sa zložitým životným podmienkam;
  • dobré personálne a organizačné schopnosti;
  • predchádzajúce skúsenosti s dobrovoľníckou prácou a/alebo pracovné skúsenosti z rozvojových krajín sú výhodou.

 

„Teraz, keď sa pozriem späť, cítim sa veľmi šťastná, že mi bola poskytnutá možnosť, aby som slúžila ako dobrovoľníčka OSN s GEF-SGP v Nikarague. Pomoc miestnym spoločenstvám pri riešení výziev každodenného života prostredníctvom implementácie projektov, ktoré si určia, je podľa môjho názoru jedným z najlepších spôsobov učenia sa a získania ponaučenia zo skúseností na úrovni spoločenstiev. Umožňuje takisto zdieľanie najlepších postupov medzi účastníkmi rozvojovej pomoci s dosahom v regionálnom alebo celosvetovom meradle.“
Antonia Cermak Terzian (Švajčiarsko) spolupracovala ako dobrovoľníčka OSN v Nikaraguy od februára 2011 do februára 2012.

 

Ako sa prihlásiť?

Ak spĺňate všetky požiadavky, vyplňte priamo registračný formulár UNV.  Zvážte skutočnosť, že nemusíte mať možnosť výberu pracoviska: bude to záležať na prevádzkových požiadavkách, a môže sa stať, že o mieste svojho vyslania sa dozviete až po prijatí.

Nie je možné presne určiť, ako dlho budete musieť čakať od registrácie v databáze po doručenie oznámenia o možnej dobrovoľníckej príležitosti. Registrácia v databáze nezaručuje, že vás vyšlú ako dobrovoľníkov OSN.

 

Aké sú hlavné podmienky vyslania?

Prevažná väčšina vyslaní UNV sa uskutočňuje na báze obnoviteľných zmlúv na obdobie 6 až 12 mesiacov.

Dobrovoľníci OSN dostávajú počas vyslania podporu rôznymi spôsobmi, napr. dobrovoľnícke mesačné príspevky na živobytie, ročnú dovolenku a zdravotné poistenie.

 

Okrem toho pre bývalých dobrovoľníkov OSN existuje mnoho spôsobov, ako zostať navzájom v kontakte a naďalej sa angažovať v záujme rozvíjania dobrovoľníckych činností na podporu mieru a rozvoja alebo s cieľom mobilizovať ďalších dobrovoľníkov.

Dátum uverejnenia pon., 15/04/2013 - 16:00
Posledná aktualizácia štv., 19/06/2014 - 10:03Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!