Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Program dobrovolníků OSN – dobrovolná činnost pro mír a rozvoj

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Zajímáte se o rozvoj v chudých zemích, o humanitární akce a udržování míru? Proč se nestát jedním z 8 000 dobrovolníků OSN, kteří pomáhají řešit problémy spojené s rozvojem na celém světě?

Program dobrovolníků OSN (UNV) působí v přibližně 130 zemích.

 

Můžu se přihlásit i já?

Abyste se mohli stát dobrovolníky OSN, musíte vám být nejméně 25 let a musíte:

  • mít vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání
  • mít nejméně 2letou odbornou praxi
  • mít dobrou pracovní znalost alespoň jednoho ze tří pracovních jazyků UNV: angličtiny, francouzštiny nebo španělštiny
  • ctít hodnoty a zásady dobrovolné činnosti
  • být schopni pracovat v multikulturním prostředí
  • umět se přizpůsobit obtížným životním podmínkám
  • mít dobře osvojené interpersonální a organizační dovednosti.
  • Předchozí dobrovolná činnost nebo praxe v rozvojové zemi je výhodou.

 

„Když se teď ohlížím zpět, jsem moc ráda, že jsem mohla jako dobrovolnice OSN v Nikaragui pracovat. Pomáhala jsem místním komunitám při řešení každodenních problémů. Realizovali jsme projekty, které si místní sami vybrali, což je podle mého názoru jeden z nejlepších způsobů, jak se učit a shromažďovat poznatky i zkušeností ze života v komunitách. Umožňuje to rovněž sdílet osvědčené postupy mezi aktéry rozvojové pomoci, což má dopad na regionální úrovni i v celosvětovém měřítku.“
Antonia Cermak Terzian (Švýcarsko) pracovala v Nikaragui jako dobrovolnice OSN od února 2011 do února 2012.

 

Jak se přihlásit?

Jestliže splňujete všechny požadavky, můžete vyplnit registrační formulář UNV. Mějte na paměti, že si možná nebudete moci vybrat své budoucí pracoviště. To bude záviset na provozních potřebách a místo určení vám může být sděleno až po přijetí.

Nelze rovněž předem odhadnout, jak dlouho budete muset čekat, než vám nějakou dobrovolnou činnost nabídnou a zda-li vůbec. Ani registrace v databázi není totiž zárukou, že vám bude místo dobrovolníka OSN přiděleno.

 

Jaké jsou hlavní podmínky přidělení úkolu?

Většina úkolů UNV se s účastníky sjednává formou 6–12měsíčních obnovitelných smluv.

Dobrovolníci OSN mají během smluvního období nárok na různé výhody, např. měsíční příspěvky na životní náklady, dovolenou či zdravotní pojištění.

 

I bývalí dobrovolníci OSN mají k dispozici řadu způsobů, jak zůstat v kontaktu a být i nadále aktivní, jak prosazovat dobrovolnictví v zájmu míru a rozvoje nebo jak mobilizovat další dobrovolníky.

Zveřejněno po, 15/04/2013 - 15:55
poslední aktualizace čt, 19/06/2014 - 10:03Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz