Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Dobrovoľníctvo online

@andrewtneel
Chcete sa stať dobrovoľníkom, ale nemáte možnosť vycestovať? Máte voľný čas len mimo bežných hodín? Skúste online dobrovoľníctvo a venujte váš čas a schopnosti v prospech spoločnosti prostredníctvom internetu.

Ak je pre vás dobrovoľnícka činnosť na mieste obzvlášť zložitá v dôsledku postihnutia, povinností v domácnosti, ťažkostí pri preprave alebo harmonogramu prác, mohli by ste zvážiť dobrovoľnícku činnosť online. Ak máte počítač, internetové pripojenie a správne zručnosti, mohla by to byť možnosť pre vás.

Vaše úlohy ako online dobrovoľníka budú závisieť od vašich schopností a odborných znalostí. Môžete navrhovať letáky, spravovať webovú lokalitu, prekladať text, upravovať videá, navrhovať databázy, riadiť online činnosti sociálnych sietí alebo programovať softvér. Takisto môžete jednoducho poskytovať odborné poradenstvo (napríklad, v oblasti práva alebo vzdelávania), reagovať na e-maily organizácie alebo uskutočňovať výskum.

 

Kde hľadať:

Cyber Volunteers: príležitosti pre dobrovoľníkov so zručnosťami v oblasti IKT

Dobrovoľníci OSN online: Organizácia spojených národov má jeden z najrozvinutejších online dobrovoľníckych programov

Pomôžte z domu: dobrovoľnícke činnosti, ktoré môžete vykonávať z domu – online aj bez počítača

Random Hacks of Kindness (náhodné prieniky s cieľom pomôcť): online dobrovoľnícke činnosti pre softvérových vývojárov a programátorov

 

Pamätajte, že online dobrovoľníctvo je reálne dobrovoľníctvo a vyžaduje si reálny čas a odhodlanie a zahŕňa skutočné termíny. I keď je veľmi ľahké súhlasiť s dobrovoľníctvom cez internet, uistite sa, že naozaj máte voľný čas potrebný na ukončenie úlohy, ku ktorej sa zaviažete.

Online dobrovoľnícka práca nie je náhradou za osobné dobrovoľnícke činnosti, čiže stále sa môžete angažovať v obidvoch smeroch, ak si nájdete voľný čas.

 

Dátum uverejnenia pon., 15/04/2013 - 15:30
Posledná aktualizácia str., 29/04/2020 - 11:55Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!