Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Różnorodność kulturowa – dostęp do zasobów w ramach sieci SALTO

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Różnorodność społeczeństw, tradycji i języków europejskich leży u podstaw różnorodności kulturowej. Sieć SALTO oferuje dostęp do materiałów, informacji i szkoleń w zakresie zagadnień związanych z różnorodnością kulturową.

Centrum Różnorodności Kulturowej SALTO oferuje dostęp do narzędzi, metod, materiałów i stron internetowych związanych ze szkoleniami i kształceniem oraz do zasobów dotyczących różnych tematów związanych z różnorodnością kulturową. Są to m. in.:

  • Romowie, którzy w dalszym ciągu pozostają najmniej uprzywilejowaną grupą mniejszościową w Europie oraz mają najwyższy poziom bezrobocia, najniższy poziom edukacji, są biedni i narażeni na wykluczenie społeczne.
  • Edukacja w zakresie pokoju i rozwiązywania konfliktów. Jest to ważny temat ze względu na bieżącą sytuację polityczną i społeczną w całej Europie.
  • Znajomość wielu kultur jako umiejętność przydatna w pracy i w życiu osobistym.
  • Dialog międzykulturowy i międzyreligijny, którego celem jest otwarta i pełna poszanowania wymiana poglądów między ludźmi i grupami o różnym pochodzeniu społecznym, kulturowym, religijnym i językowym oraz o różnych tradycjach.
  • Integracja mniejszości kulturowych. Wymiana doświadczeń i wzajemne odkrywanie innych kultur na równych prawach są wzbogacającym doświadczeniem dla grup większościowych i mniejszościowych.

W ramach tej inicjatywy możesz znaleźć również wsparcie na opracowanie własnego projektu dotyczącego różnorodności kulturowej lub szkoleń. Sprawdź, jakie będą najbliższe wydarzenia związane z różnorodnością kulturową, i bierz się do pracy!

 

Informacje ogólne

SALTO oznacza wsparcie, kształcenie na zaawansowanym poziomie i możliwości szkoleniowe (ang.: Support, Advanced Learning and Training Opportunities). SALTO jest siecią współpracy, w skład której wchodzi osiem centrów zasobów zajmujących się europejskimi zagadnieniami priorytetowymi w dziedzinie młodzieży, wspierających program Komisji Europejskiej Młodzież w działaniu.

Centrum Różnorodności Kulturowej SALTO jest jednym z nich.

 

How many cultures are in the world