Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

SALTO-ressurser for kulturelt mangfold

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
De mange ulike bakgrunnene, tradisjonene og språkene i Europa gir et mangfold av kulturer. SALTO tilbyr ressurser, informasjon og opplæringskurs i forbindelse med temaer knyttet til kulturelt mangfold.

SALTO – Kulturelt mangfold gir deg verktøy, metoder, materiell og koblinger til opplæring, informasjon og ressurser knyttet til flere emner om kulturelt mangfold. Eksempel:

  • Roma-folket, som er en av de dårligst stilte minoritetsgruppene i Europa, med høyeste ledighetsprosent og laveste utdanningsnivå, utbredt fattigdom og sosial ekskludering.
  • Fredsstudier og konflikthåndtering, som er viktig på grunn av den gjeldende politiske og sosiale situasjon over hele Europa.
  • Tverrkulturell kompetanse, en nyttig ferdighet i livet og på jobben.
  • Tverrkulturell dialog og kommunikasjon på tvers av religioner som har som mål å fremme en åpen og respektfull utveksling av meninger mellom enkeltpersoner og grupper med ulik etnisk, kulturell, religiøs og språklig bakgrunn og arv.
  • Inkludering av kulturelle minoriteter, som er en berikelse hvis majoritets- og minoritetsgrupper kan dele og oppdage hverandres kultur på like premisser.

Du finner også støtteordninger hvis du ønsker å utvikle dine egne prosjekter og starte opplæring relatert til kulturelt mangfold. Sjekk kommende aktiviteter knyttet til kulturelt mangfold, og sett i gang!

 

Hva er det?

SALTO står for Support, Advanced Learning and Training Opportunities. Det er et nettverk av åtte ressurssentre som jobber med prioriterte ungdomstemaer i Europa, og støtter EU-kommisjonens program Aktiv ungdom.

SALTO Cultural Diversity er et av disse sentrene.

 

How many cultures are in the world