Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Kulturell mångfald med Salto

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Med alla olika bakgrunder, traditioner och språk i Europa, finns det förstås också en mängd olika kulturer. Med Salto kan du lära dig mer om Europas kulturella mångfald.

Saltos centrum för kulturell mångfald ger dig verktyg, metoder, material och länkar om utbildning, lärande och resurser inom kulturell mångfald. Här är några exempel på ämnen:

  • Romerna är en av de mest missgynnade minoriteterna i Europa och har högst arbetslöshet, lägst utbildningsnivå och är drabbade av utbredd fattigdom och social utestängning.
  • Fredsutbildning och konflikthantering – en viktig fråga med tanke på den politiska och sociala situationen i Europa.
  • Interkulturell kompetens – en kunskap du har nytta av i livet och på jobbet.
  • Dialog över kultur- och religionsgränserna – för att främja en öppen och respektfull dialog mellan människor och grupper med olika etnisk, kulturell, religiös och språklig bakgrund.
  • Inkludering av kulturella minoriteter – det är oerhört berikande om majoritets- och minoritetsgrupper kan dela och upptäcka varandras kulturer på lika villkor.

Du hittar också stöd för att utveckla dina egna projekt och kurser om kulturell mångfald. Ta en titt i kalendariet för kulturell mångfald och kom igång!

 

Vad är Salto?

Salto står för ”Support, Advanced Learning and Training Opportunities”. Det är ett nätverk av åtta resurscentrum som arbetar med prioriterade ungdomsfrågor i EU och stöder EU-programmet Aktiv ungdom (Ung och aktiv i Europa).

Saltos centrum för kulturell mångfald är ett av dessa centrum.

 

How many cultures are in the world