Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Informatie over culturele diversiteit bij SALTO

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
In Europa zijn er veel verschillende tradities, talen en culturen. Bij het netwerk SALTO-Youth vind je informatie en cursussen rond culturele diversiteit.

De SALTO-website bevat een catalogus van methoden en lesmateriaal voor cursussen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met culturele diversiteit, zoals:

  • de Roma-zigeuners, die een van de meest achtergestelde minderheden in Europa blijven en te kampen hebben met de hoogste werkloosheid, het laagste opleidingsniveau, wijdverbreide armoede en sociale uitsluiting.
  • vredesonderwijs en conflictbeheersing, erg actueel in de huidige politieke en sociale omstandigheden
  • interculturele competentie, belangrijk op het werk en in het dagelijks leven
  • interculturele en interreligieuze dialoog, gericht op een open en respectvolle gedachtewisseling tussen mensen en groepen met verschillende taal en etnische, culturele en religieuze achtergrond en erfgoed
  • rechten van culturele minderheden, want het is goed voor de samenleving als meerderheid en minderheden op voet van gelijkheid elkaars cultuur kunnen ontdekken  

Je vindt op de website ook alles om je eigen projecten en opleidingen te ontwikkelen. Kijk ook eens op de evenementenkalender: er is zeker iets voor jou bij!

 

Wat is SALTO?

SALTO staat voor Support, Advanced Learning and Training Opportunities. Het is een netwerk van acht Europese informatiecentra voor jongeren, en het valt onder het programma Jeugd in actie van de Europese Commissie. SALTO Cultural Diversity is een van die centra.

 

How many cultures are in the world