Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Πόροι SALTO για την πολιτισμική πολυμορφία

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Με όλες τις διαφορετικές προελεύσεις, τις παραδόσεις και τις γλώσσες που απαντώνται στην Ευρώπη, είναι φυσικό να υπάρχει και πολιτιστική πολυμορφία. Το κέντρο SALTO σας παρέχει οικονομική βοήθεια, πληροφορίες και κατάρτιση για θέματα πολιτισμικής πολυμορφίας.

Στο SALTO Πολιτισμική Πολυμορφία θα βρείτε εργαλεία, μεθόδους, υλικό, και συνδέσμους που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και  την αναζήτηση πηγών σχετικά με την πολιτισμική πολυμορφία.  Για παράδειγμα:

  • Στοιχεία για τους Ρομά, που παραμένουν μια από τις πλέον μειονεκτούσες μειονοτικές ομάδες στην Ευρώπη, που χαρακτηρίζεται από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, εκτεταμένη φτώχια και κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Εκμάθηση της ειρήνης και διαχείριση συγκρούσεων, ένα σημαντικό θέμα υπό το πρίσμα της σημερινής πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης σε όλη την Ευρώπη.
  • Διαπολιτισμικές ικανότητες, μια χρήσιμη δεξιότητα για τη ζωή και την εργασία.
  • Διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος, με στόχο την ανοικτή ανταλλαγή απόψεων σε πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ ατόμων και ομάδων διαφορετικής εθνοτικής, πολιτισμικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ταυτότητας και κληρονομιάς.
  • Ένταξη των πολιτισμικών μειονοτήτων, που μπορεί να αποβεί πολύτιμη εάν η ομάδα της πλειονότητας μπορεί να μοιραστεί και να ανακαλύψει σε ισότιμη βάση τον πολιτισμό της μειονότητας.  

Μπορείτε κι εσείς να βρείτε υποστήριξη για την ανάπτυξη των δικών σας σχεδίων πολιτισμικής πολυμορφίας και κατάρτισης. Ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα Δραστηριότητες Πολιτισμικής Πολυμορφίας και στρωθείτε στη δουλειά!

 

Περί τίνος πρόκειται;

SALTO σημαίνει Υποστήριξη για Ευκαιρίες Προηγμένης Μάθησης και Κατάρτισης. Είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από οκτώ κέντρα πόρων τα οποία ασχολούνται με Ευρωπαϊκούς τομείς προτεραιότητας που σχετίζονται με τον τομέα της Νεολαίας, και στηρίζει το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το SALTO Πολιτισμική Πολυμορφία είναι ένα από τα κέντρα αυτά.

 

 

How many cultures are in the world

 

Δημοσιεύθηκε: Παρ, 26/04/2013 - 10:05


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!