Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Kulturne dejavnosti SALTO

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Glede na različna okolja, tradicije in jezike je za Evropo seveda značilna različnost kultur. Portal mreže SALTO ponuja vire, informacije in tečaje o vprašanjih kulturne različnosti.

Center SALTO za kulturno različnost ponuja orodja, metode, gradivo in povezave za usposabljanje in učenje, denimo o:

  • Romih, ki so še vedno med najbolj prikrajšanimi manjšinami v Evropi, imajo najvišjo stopnjo brezposelnosti in najnižjo raven izobrazbe, živijo v splošni revščini in socialni izključenosti;
  • mirovni vzgoji in reševanju sporov, ki je zaradi trenutne politične in socialne situacije v Evropi zelo pomembno vprašanje;
  • medkulturnem znanju, ki je pomembna veščina za življenje in delo;
  • medkulturnem in medverskem dialogu, namenjenem odprti in spoštljivi izmenjavi mnenj med posamezniki in skupinami z različno etnično, kulturno, versko in jezikovno tradicijo in dediščino;
  • vključevanju kulturnih manjšin – dragocena izmenjava in odkrivanje kulture drugega med večinskimi in manjšinskimi skupinami prebivalstva.

Možna je tudi podpora za lasten projekt ali usposabljanje o kulturni različnosti. Preveri dejavnosti na področju kulturne različnosti in se loti dela!

 

Kaj je SALTO

SALTO je angleška kratica za podporo ter zahtevno učenje in usposabljanje. Gre za omrežje osmih informacijskih centrov, ki se ukvarjajo s prednostnimi vprašanji mladih v EU in podpirajo  program Evropske komisije Mladi v akciji.

Med njimi je tudi center SALTO za kulturno različnost.

 

How many cultures are in the world