Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Kultūras daudzveidība ar SALTO palīdzību

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Papildus raibajai vēsturei, tradīcijām un valodām Eiropā ir arī visdažādākās kultūras. Ar SALTO palīdzību vari uzzināt vairāk par Eiropas kultūras dažādību.

SALTO centrs kultūras daudzveidībai piedāvā tev rīkus, metodes, materiālus un saites, kas saistīti ar mācībām un resursiem par vairākiem kultūras daudzveidības tematiem. Piemēram:

  • romi ir viena no sociāli un ekonomiski visnelabvēlīgākajā stāvoklī esošajām minoritātēm Eiropā. Viņiem ir vislielākais bezdarbs, viszemākā izglītība, viņi cieš no nabadzības un sociālās atstumtības;
  • miera izglītība un konfliktu pārvaldība — svarīgs jautājums, ņemot vērā pašreizējo politisko un sociālo situāciju Eiropā;
  • starpkultūru zināšanas noder gan dzīvē, gan darbā;
  • dialogs pāri kultūras un reliģijas robežām. Tā mērķis ir panākt atklātu un cieņpilnu viedokļu apmaiņu starp cilvēkiem un grupām ar atšķirīgu tautību, kultūru, reliģisko pārliecību, valodu un kultūras mantojumu;
  • kultūru minoritāšu iekļautība. Ir ļoti vērtīgi, ja vairākumtautības un mazākumtautības grupas var atklāt cita citas kultūru ar līdzvērtīgiem noteikumiem.

Vari arī saņemt atbalstu pats sava kultūras daudzveidības projekta izstrādei un mācību kursiem. Ieskaties kultūras daudzveidības pasākumu kalendārā un — pie darba!

 

Kas tas ir?

SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā “Support, Advanced Learning and Training Opportunities”, kas latviski nozīmē “Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas”. Tas ir tīkls, kurā ir astoņi resursu centri, kuri darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu “Jaunatne darbībā”. SALTO centrs kultūras daudzveidībai ir viens no šiem centriem.

 

How many cultures are in the world