Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

SALTO – kulttuurien moninaisuus

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Euroopassa on runsaasti eri kieliä, perinteitä ja tapoja ja se on kulttuurisesti hyvin moninainen. SALTO tarjoaa kulttuurien monimuotoisuuteen liittyviä resursseja, tietoa ja koulutusta.

SALTO-resurssikeskuksesta on saatavilla välineitä, materiaaleja, linkkejä, joista on apua kulttuurien monimuotoisuuteen liittyvässä opetuksessa ja opiskelussa. Esimerkkejä aihepiireistä:

  • romanit, jotka yksi heikoimmissa asemissa olevista vähemmistöryhmistä Euroopassa. Heidän keskimääräinen koulutustasonsa on poikkeuksellisen alhainen ja työttömyyttä, köyhyyttä ja syrjäytymistä on runsaasti.
  • rauhankasvatus ja konfliktien hallinta ovat tärkeitä aiheita Euroopan nykyisen poliittisen ja yhteiskunnallisen tilanteen takia.
  • monikulttuuristen taitojen kehittäminen on tärkeää niin työ- kuin yksityiselämänkin kannalta.
  • kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu, joka tähtää avoimeen ja kunnioittavaan mielipiteidenvaihtoon erilaisia etnisiä, kulttuurisia, uskonnollisia ja kielellisiä ryhmiä edustavien yksilöiden ja ryhmien välillä.
  • kulttuurivähemmistöjen ottaminen mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan: kaikille osapuolille on hyvin rikastuttavaa oppia tuntemaan toisen kulttuuria tasa-arvoisista lähtökohdista.

SALTO-resurssikeskuksesta voi saada tukea myös omaan hankkeeseen, joka liittyy kulttuurien monimuotoisuuteen ja koulutukseen. Tutustu tuleviin toimiin ja tule mukaan!

 

Taustatietoa

SALTO on lyhenne englanninkielisestä nimestä "Support, Advanced Learning and Training Opportunities". SALTO-verkostoon kuuluu kahdeksan resurssikeskusta, jotka toimivat Youth in Action ‑toimintaohjelman mukaisilla EU:n nuorisopolitiikan painopistealoilla.

Yksi näistä keskuksista on kulttuurien monimuotoisuuden SALTO-resurssikeskus.

 

How many cultures are in the world