Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Zdroje sítě SALTO na podporu kulturní rozmanitosti

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Kulturní rozmanitostí v Evropě se myslí rozmanitost tradic, jazyků a prostředí, ze kterého pocházíme. Síť SALTO vám nabízí zdroje, informace a vzdělávací kurzy týkající se problematiky kulturní rozmanitosti.

Centrum SALTO pro kulturní rozmanitost nabízí nástroje, metody, materiály a odkazy na školení, vzdělávání a zdroje z různých oblastí kulturní rozmanitosti. Patří sem například tato témata:

  • Jednou z nejvíce znevýhodněných menšin v Evropě i nadále zůstávají Romové. Potýkají se s vysokou mírou nezaměstnanosti, nízkou úrovní vzdělání, chudobou a sociálním vyloučením.
  • Výchova k míru a zvládání konfliktů jsou vzhledem k současné politické a sociální situaci v Evropě důležitou otázkou.
  • Užitečnou dovedností pro život i práci je schopnost mezikulturní komunikace.
  • Dialog mezi kulturami a mezi náboženstvími je otevřená diskuze respektující názory ostatních, kterou mezi sebou vedou jednotlivci a skupiny osob z různého etnické, kulturního, náboženského a jazykového prostředí a s rozdílným kulturním odkazem.
  • Začleňování kulturních menšin je velmi obohacující, pokud mohou většinové a menšinové skupiny sdílet a objevovat kultury těch druhých na rovnocenném základě.

Rovněž můžete získat podporu na rozvoj vašeho vlastního projektu nebo školení v oblasti kulturní rozmanitosti. Přečtěte si více o připravovaných akcích v oblasti kulturní rozmanitosti a pusťte se do práce!

 

Co je SALTO?

Ve zkratce SALTO (z anglického Support, Advanced Learning and Training Opportunities) se ukrývají slova podpora, pokročilé vzdělávání a odborná příprava. Síť zahrnuje osm vzdělávacích center, které rozvíjejí evropské prioritní oblasti týkající se mládeže a mladých lidí a podporují program Evropské komise Mládež v akci.

SALTO pro kulturní rozmanitost je jedním z těchto center.

 

How many cultures are in the world

 

Zveřejněno: pá, 26/04/2013 - 09:52


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz