Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

SALTO – kultuuriline mitmekesisus

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Mitmekesise ajaloolise tausta, erinevate tavade ja keeltega Euroopas leidub suur hulk eri kultuure. SALTO pakub sulle vahendeid, teavet ja koolitust kultuurilise mitmekesisuse valdkonnas.

SALTO – kultuurilise mitmekesisuse teabekeskusest leiad koolituse ja õppimisega seotud vahendeid, meetodeid, materjale ja linke mitme kultuurilise mitmekesisuse teema kohta, nagu:

  • romad, kes on Euroopas endiselt üks kõige ebasoodsamas olukorras olevaid vähemusi. Nende haridustase on väga madal ning töötus, vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on nende hulgas laialt levinud; 
  • rahualane haridus ja konfliktide ohjamine, mis on olulised teemad Euroopa praeguses poliitilises ja sotsiaalses olukorras;
  • kultuuridevaheline pädevus, mis on oluline nii era- kui tööelus;
  • kultuuride- ja religioonidevaheline dialoog, mille eesmärk on avatud ja lugapidav mõttevahetus erineva etnilise, kultuurilise, religioosse ja keelelise tausta ning pärandiga üksikisikute ja rühmade vahel;
  • kultuuriliste vähemuste kaasamine – üksteise kultuuriga tutvumine võrdsetel alustel on väga rikastav nii enamuses kui ka vähemuses olevate  rahvastikurühmade jaoks.

SALTO pakub ka tuge neile, kes soovivad töötada välja oma projekti või koolituse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnas. Tutvu eelseisvate üritustega ja löö kaasa! 

 

Mis on SALTO?

SALTO tuleneb ingliskeelsest nimest „Support, Advanced Learning and Training Opportunities”. See on kaheksast teabekeskusest koosnev võrgustik, mis tegeleb Euroopa noorsoopoliitika prioriteetsete valdkondadega, toetades Euroopa Komisjoni programmi „Euroopa noored”.

Üks nendest on kultuurilise mitmekesisuse SALTO keskus.

 

How many cultures are in the world