Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Ресурси за културно многообразие със SALTO

A picture
© shutterstock.com - Samuel Borges Photography
Различните среди, традиции и езици в Европа съставляват културно многообразие. SALTO предлага ресурси, информация и образователни курсове по въпросите на културното многообразие.

На уебсайта SALTO културно многообразие ще намерите инструменти, методи, материали и връзки, свързани с обучение, образование и ресурси по многобройни теми на културното многообразие. Например:

  • Роми - все още едно най-онеправданите малцинства в Европа, изправено пред най-високо ниво на безработица, най-ниско равнище на образование, бедност и социално изключване.
  • Обучение в областта на мира и управление на конфликти - важни въпроси за съвременното политическо и социално положение в цяла Европа.
  • Междукултурна компетентност – полезно умение за живота и работата.
  • Диалог между културите и между религиите - стремящ се към открита размяна на мнения, при взаимно уважение, между индивиди и групи с различен етнически, културен, религиозен и езиков произход и наследство.
  • Включване на културните малцинства – когато групите на мнозинствата и малцинствата споделят и откриват взаимно своите култури на равна основа, те се обогатяват.

Можете да намерите и подкрепа за развитие на вашите проекти и обучения, свързани с културното многообразие. Проверете предстоящите действия по културно многообразие и започнете работа!

 

Какво представлява SALTO?

SALTO означава „Подкрепа, напреднало обучение и възможности за обучение“. Мрежата, която се състои от осем ресурсни центъра, работи по европейски приоритетни области, свързани с младежта, в подкрепа на програмата на Европейската комисия Младежта в действие. SALTO културно многообразие е един от тези центрове.

 

How many cultures are in the world

Публикувана на: пет, 26/04/2013 - 09:45


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!