Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Europeisk kulturarv

A picture
© fotolia.com - photobank.kiev.ua
Kulturarv er det vi arver fra tidligere generasjoner, for eksempel bygninger, bøker og kunstverk, men det kan også være uhåndgripelig kultur, som tradisjoner og språk. Sjekk hvordan du kan oppleve europeisk kulturarv.

Du kan prøve de neste europeiske kulturarvdagene i september og besøke monumenter og områder som vanligvis er lukket, gratis eller til redusert pris!

 

Hvordan fungerer det?

En hel uke hver september organiserer de 50 landene som signerte Den europeiske kulturkonvensjonen, kulturarrangementer for å fremheve lokale ferdigheter og tradisjoner, arkitektur og kunstverk. Hvert år har arrangementene egne temaer som varierer fra land til land. Det kan for eksempel være spesifikke perioder i historien eller spesifikke former for kulturarv.

 

Bakgrunnsinformasjon

Siden 1999 har de europeiske kulturarvdagene hatt følgende slagord: "Europa, en felles kulturarv". Kulturarven fører europeere sammen, uansett kulturell, språklig eller religiøs bakgrunn. De europeiske kulturarvdagene er et samarbeid mellom Europarådet og EU-kommisjonen og har som mål å øke europeeres bevissthet om rikdommen og kulturmangfoldet i Europa samt motarbeide rasisme og fremmedhat og fremme toleranse i Europa og andre land.

Publisert: Tor, 25/04/2013 - 17:00


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!