Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Evropska kulturna dediščina

A picture
© fotolia.com - photobank.kiev.ua
S kulturno dediščino poimenujemo vse, kar smo podedovali od prejšnjih generacij, denimo stavbe, spomenike, knjige in umetniška dela. Lahko gre tudi za nepredmetna sredstva, denimo tradicijo in jezik. Evropsko kulturno dediščino lahko spoznamo na več načinov.

Septembra se lahko udeležimo dnevov evropske dediščine in brezplačno ali z zmanjšano vstopnino obiščemo spomenike in kraje, ki so običajno zaprti za javnost.

 

Kako potekajo dnevi evropske dediščine

50 držav, podpisnic evropske kulturne konvencije, organizira vsakega septembra za konec tedna kulturne prireditve, ki v ospredje postavijo lokalno znanje in tradicije, arhitekturo in umetniška dela. Tema je vsako leto drugačna in različna po državah. Zajema lahko določena zgodovinska obdobja ali posebne oblike dediščine.

 

Osnovne informacije

Dnevi evropske dediščine že od leta 1999 potekajo pod sloganom: „Evropa, naša skupna dediščina“.  Kulturna dediščina je skupna vsem Evropejcem, ne glede na njihovo kulturno, jezikovno ali versko okolje. Dnevi evropske dediščine so kot skupni ukrep Sveta Evrope in Evropske komisije namenjeni ozaveščanju evropskih državljanov o bogastvu in kulturni različnosti Evrope, zoperstavljanju rasizmu in ksenofobiji ter vzgoji strpnosti v Evropi in drugod.