Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Európske kultúrne dedičstvo

A picture
© fotolia.com - photobank.kiev.ua
Kultúrne dedičstvo je to, čo sme zdedili po minulých generáciách, ako sú napr. budovy, architektonické diela, knihy alebo umelecké diela. Neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva sú takisto nehmotné kultúrne prvky, ako sú tradície a jazyk. Prečítajte si, ako zažiť európske kultúrne dedičstvo na vlastné oči.

Využite podujatie Dni európskeho dedičstva v septembri a navštívte zadarmo alebo za znížené vstupné architektonické pamiatky a lokality, ktoré sú zvyčajne neprístupné pre verejnosť!

 

Ako na to?

Jeden víkend každý september sa v 50 krajinách, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor, organizujú kultúrne podujatia s cieľom vyzdvihnúť miestne zručnosti a tradície, architektúru a umelecké diela. Podujatia majú každý rok nosnú tému, ktorá sa v jednotlivých krajinách líši. Téma sa môže odvíjať od určitých období histórie alebo od osobitných foriem kultúrneho dedičstva.

 

Podkladové informácie

Od roku 1999 sa v rámci Dní európskeho dedičstva používa motto: „Európa, spoločné dedičstvo“. Kultúrne dedičstvo spája Európanov bez ohľadu na ich kultúrne, jazykové alebo náboženské zázemie. Podujatie Dni európskeho dedičstva, ktoré je výsledkom spoločnej aktivity Rady Európy a Európskej komisie, má za cieľ zvyšovať povedomie európskych občanov o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy, a zároveň pôsobiť proti rasizmu a xenofóbii a podporovať väčšiu toleranciu v Európe, aj za jej hranicami.

Dátum uverejnenia: štv., 25/04/2013 - 16:56


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!