Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Eiropas kultūras mantojums

A picture
© fotolia.com - photobank.kiev.ua
Kultūras mantojumu mēs pārņemam no iepriekšējām paaudzēm, piemēram, ēkas, pieminekļus, grāmatas un mākslas darbus. Tā var būt arī netaustāmā kultūra, piemēram, tradīcijas un valoda. Skaties, kā tu vari baudīt Eiropas kultūras mantojumu!

Septembrī ir Eiropas Kultūras mantojuma dienas, kuru laikā tu par velti vai par samazinātu maksu vari aplūkot pieminekļus un vietas, kas parasti ir slēgtas.

 

Kā tas notiek?

Vienu septembra nedēļu 50 valstis, kas parakstījušas Eiropas kultūras konvenciju, rīko kultūras pasākumus, lai izceltu vietējo cilvēku prasmes un tradīcijas, arhitektūru un mākslas darbus. Katru gadu pasākumiem ir īpašs temats, kas katrā valstī ir atšķirīgs. Tie var būt atsevišķi vēstures periodi vai konkrētas mantojuma formas.

 

Interesanti

Kopš 1999. gada Eiropas Kultūras mantojuma dienām ir bijusi šāda devīze: “Eiropa — kopējs mantojums”. Kultūras mantojums apvieno eiropiešus neatkarīgi no viņu kultūras tradīcijām, valodas vai reliģiskās pārliecības. Eiropas Kultūras mantojuma dienas ir Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas sadarbības auglis, un tās palīdz informēt Eiropas pilsoņus par Eiropas kultūras bagātību un daudzveidību. Tajās arī vēršas pret rasismu un ksenofobiju un mudina uz lielāku iecietību Eiropā un citur pasaulē.

publicēts: C., 25/04/2013 - 16:55


Tweet Button: 

Noderīgas saites


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!