Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Wspieranie kultury śródziemnomorskiej

A picture
© iStockphoto.com - franckreporter
Celem grantu Marc de Montalembert jest wspieranie projektów umożliwiających młodzieży z krajów śródziemnomorskich odkrywanie różnorodności innych kultur śródziemnomorskich oraz uświadomienie sobie ich bogatej i różnorodnej tożsamości.

Fundacja Marc de Montalembert zajmuje się popularyzowaniem porozumienia międzykulturowego między młodymi pokoleniami oraz rozwojem dialogu międzykulturowego w krajach basenu Morza Śródziemnego. Każdego roku Fundacja przyznaje jeden grant młodemu mieszkańcowi regionu śródziemnomorskiego na realizację projektu międzykulturowego.

 

Kto się kwalifikuje?

Osoby poniżej 30. roku życia, pochodzące z kraju śródziemnomorskiego oraz pragnące zrealizować oryginalny projekt międzykulturowy, zbliżony tematem do wybranej kariery zawodowej. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy przedstawić projekt dotyczący wybranego przez kandydata tematu.

 

Jak się zgłosić?

Zaproszenie do składania podań jest publikowane co roku w dniu 1 października, należy je wysłać najpóźniej do dnia 31 grudnia. Prosimy pamiętać, że formularz podania należy pobrać do dnia 15 grudnia. Kandydat, któremu zostanie przyznany grant, zostanie zaproszony na Rhodos, aby odebrać go osobiście w dniu 25 kwietnia.

Osoba, której zostanie przyznany grant, będzie miała rok na zdanie sprawozdania z zakresu zdobytej wiedzy i doświadczenia, które nabyła w okresie realizacji swojego projektu. Sprawozdanie można złożyć w formie pisemnej lub innej nadającej się do opublikowania i dystrybucji. Aby przygotować sprawozdanie. laureat grantu będzie miał również możliwość półrocznego pobytu w siedzibie Fundacji na Rodos.

 

Informacje ogólne

W okresie 1994–2012 grant przyznano na realizację dwudziestu jeden projektów z różnych dziedzin, takich jak literatura, architektura, śpiew, fotografia, muzyka, etnografia i historia sztuki.

W 2010 r. Fundacja zaczęła przyznawać nagrodę Marc de Montalembert we współpracy z Institut National d’Histoire de l’Art w Paryżu. Co roku nagrodę tę przyznaje się młodemu naukowcowi z kraju śródziemnomorskiego za badania nad historią sztuki regionu.

Opublikowane: czw., 25/04/2013 - 16:47


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie