Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Støtter middelhavskulturen

A picture
© iStockphoto.com - franckreporter
Marc de Montalembert gir støtte til prosjekter som gjør det mulig for unge mennesker fra middelhavslandene til å oppdage mangfoldet i andre middelhavskulturer og utvikle en forståelse for hvordan de skiller seg ut, og hva som særpreger dem.

Marc de Montalembert-stiftelsen har som mål å fremme kulturell forståelse blant unge og oppmuntre til dialog mellom ulike kulturer i middelhavsområdet. Hvert år deler stiftelsen ut et stipend til unge fra middelhavsområdet som setter i gang interkulturelle prosjekter.

 

Kan du søke?

Ja, hvis du er under 30 år, er fra et middelhavsland og ønsker å sette i gang et nytt interkulturelt prosjekt som er i tråd med ditt yrkesvalg. Hvis du vil søke, foreslår du et forskningsprosjekt innen et kulturfelt du selv velger.

 

Hvordan søker du?

Søknader kan sendes fra og med 1. oktober hvert år. Søknadsfristen går ut 31. desember samme år. Husk at du må be om søknadsskjema innen 15. desember. Hvis du tildeles en stipend, vil du få invitasjon om å hente det på Rhodos 25. april.

Du kan bruke ett år på å rapportere kunnskapene og erfaringen du tilegnet deg i løpet av hele prosjektet ditt. Dette kan gjøres skriftlig eller uttrykkes i et hvilket som helst publiserbart eller distribuerbart format. Du kan til og med oppholde deg inntil seks måneder på stiftelsens område på Rhodos for å forberede dette arbeidet.

 

Bakgrunnsinformasjon

Fra 1994 til 2012 er stipendet tildelt 21 prosjekter relatert til skriving, arkitektur, synging, fotografering, musikk, etnografi og kunsthistorie.

I 2010 startet stiftelsen tildeling av Marc de Montalembert-prisen i samarbeid med Institut National d’Histoire de l’Art i Paris. Hvert år tildeles prisen en ung middelhavsstudent for forskningsarbeid innen kunsthistorie i området.

 

Publisert: Tor, 25/04/2013 - 16:44


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!